Upphävt handelsstopp i True Heading AB:s aktie

Med hänvisning till pressmeddelandet som True Heading AB offentliggjorde idag den 27 augusti 2018 klockan 16:55, True Heading AB (publ) förtydligar information om budet på Seapilot, har Spotlight Stock Market beslutat att handeln i True Heading AB:s aktie ska återupptas den 28 augusti 2018 vid marknadens öppnande klockan 9:00.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
e-post informationsovervakare@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera