Upphävt handelsstopp och fortsatt observationsnotering i ADONnews Sweden AB:s aktie

Report this content

Med hänvisning till pressmeddelandet som ADONnews Sweden AB offentliggjorde idag den 16 mars 2018 har AktieTorget beslutat att handeln i ADONnews Sweden AB:s aktie ska återupptas på måndag den 19 mars 2018 kl. 09.00.

Handeln i ADONnews Sweden AB:s aktie har sedan den 28 februari 2018 handlats på observationslistan. Skälet till observationsnoteringen framgår av AktieTorgets pressmeddelande den 28 februari 2018.

Med anledning av att det fortsatt föreligger osäkerhet rörande bolagets framtida finansiering och att bolaget, enligt AktieTorget, inte längre bedöms uppfylla noteringkraven, har AktieTorget beslutat att handeln i bolagets aktie fortsatt ska ske på AktieTorgets observationslista.

AktieTorget kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att återföra bolagets aktie till den ordinarie listan.

AktieTorget
08-511 68 000
e-post informationsovervakare@aktietorget.se 

Om AktieTorget

AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar