Även SPP fryser användning av företagsanknutna medel

Report this content

Även SPP fryser användning av företagsanknutna medel På grund av den svaga utvecklingen på de finansiella marknaderna samt som en följd av Alectas beslut har även SPP beslutat att, från och med den 3 oktober, temporärt frysa all användning av företagsanknutna medel. Utbetalningar som beslutats av SPP till och med den 2 oktober 2002 kommer dock att verkställas enligt plan. Mer information lämnas senast den 31 oktober. Under frysningsperioden kommer SPP inte att genomföra några matchningar på handelsplatsen. SPP kommer inte heller att verkställa överlåtelser av dispositionsrätter till allokerade medel. För ytterligare information kontakta: Stefan Nilsson, VD, SPP 08-556 850 00 eller Johan Lagerström, informationschef, SPP 08-613 22 42 070-265 80 14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar