SPP sänker återbäringsräntan

SPP sänker återbäringsräntan Med anledning av den senaste utvecklingen på finansmarknaden har SPP Livförsäkring AB beslutat sänka återbäringsräntan från nuvarande tre procent med 1,5 procent brutto (0,26 procent netto) från och med den 1 juli 2002. Återbäringsräntan uppgår då till 1,5 procent. Trots den svaga utvecklingen på börsen var SPPs genomsnittliga återbäringsränta under förra året 5,8 procent före avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt. Stefan Nilsson, 08-556 850 19 Mikael Dahlin, 08-556 855 35 SPP är Sveriges näst största försäkringsbolag för liv- och pensionsförsäkringar mätt i nyteckning. Vi verkar inom det konkurrensutsatta tjänstepensionsområdet där arbetsgivare och anställda fritt kan välja försäkringsgivare. Vi förvaltar cirka 80 miljarder för 23 000 företag och närmare 770 000 försäkrade. Hemsida: www.spp.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00790/wkr0002.pdf

Dokument & länkar