Ett av Sveriges största livförsäkringsbolag får nytt namn

Ett av Sveriges största livförsäkringsbolag får nytt namn Alecta blir från den 1 februari namnet på landets största tjänstepensionsföretag med drygt 350 miljarder i förvaltat kapital. 1 Det var i december förra året som SPP med Handelsbanken avtalade att sälja delar av sin verksamhet, däribland sitt namn och sitt varumärke. Moderbolaget byter nu namn till Alecta och koncentrerar sig på att administrera och förvalta pensionerna för de ca 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän och pensionärer som omfattas av ITP-planen. Det förvaltade kapitalet uppgår idag till drygt 350 miljarder kronor och gör Alecta till bland annat en av de största ägarna på Stockholmsbörsen . - Nu ska vi koncentrera oss på att vara en effektiv och pålitlig administratör och förvaltare av ITP-planen med fortsatt hög avkastning på kapitalet. Jag är övertygad om ett fortsatt stort och ökande intresse för de stabila och enkla pensionslösningar, som vi kan erbjuda företagen och deras anställda, säger Lars Otterbeck, vd, Alecta. Kontaktpersoner: Lars Otterbeck, vd, 08-441 66 60 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör 08-441 93 50 eller 070-526 93 50 www.alecta.se, www.spp.se 1 Förutsätter godkännande av berörda myndigheter Bakgrundsfakta Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är från och med den 1 februari 2001 namnet på det som tidigare hette Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt. I december förra året såldes SPP Liv, SPP Fonder och varumärket SPP till 1 Handelsbanken . Varumärket SPP står för trygghet och trovärdighet inom 2 långsiktigt sparande. Det nya namnet, Alecta , har valts för att betona detta. Alectas kärnverksamhet Alecta administrerar och förvaltar huvuddelen av ITP-planen, dvs de kollektivavtalade pensionerna för privatanställda tjänstemän, på uppdrag av SAF och PTK . Pensionsplanen omfattar 28 000 kundföretag. Antalet anställda och pensionärer som omfattas av försäkringen är cirka 1,4 miljoner. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 350 miljarder kronor. Alectas framgång bygger på ledorden pålitlig, enkel och effektiv. ITP ITP är en förmånsbestämd försäkring, vilket betyder att den är knuten till den anställdes lön, inte till en premie. ITP är konkurrensneutral och innehållet i ITP-planen avtalas mellan SAF och PTK. Avtalet omfattar ålderspension, familje- och sjukpension samt ITPK. Pension enligt ITP motsvarar minst 10 procent av den försäkrades slutliga pension och svarar därutöver för en betydligt större andel vid högre inkomstnivåer. Under 1999 betalades 8,1 miljarder kronor ut i pensioner till försäkrade och efterlevande. Kapitalförvaltning Alecta förvaltar över 350 miljarder kronor och är därmed en av de största ägarna på OM Stockholmsbörsen. Alectas placeringsfilosofi är att erbjuda den balans mellan trygghet, risk och avkastning som kunderna eftersträvar. De största placeringarna sker i räntebärande papper samt svenska- och utländska aktier. Alecta är till exempel den största svenska institutionella ägaren i Ericsson och Hennes & Mauritz med ca 2,5 procent. Andra stora innehav är bland annat Nordea, AstraZeneca, Telia och Skandia. Halva aktieportföljen är placerad utomlands. Sedan mitten av 1990-talet har dåvarande SPP skapat stora överskott från medel som härrör från pensionsöverenskommelser enligt ITP-planen. Framgångsrik kapitalförvaltning har i kombination med låg inflation skapat detta växande överskott, så kallad överkonsolidering. Nära 80 miljarder kronor av överkonsolideringen har fördelats till företag respektive ställts till kollektivavtalsparternas förfogande. Alecta har nyligen inlett en översyn av regelverk och rutiner i syfte att förenkla återbetalningen. 1 Förutsätter godkännande av berörda myndigheter 2 Alecta kommer från grekiskans Alectos och betyder oupphörlig eller beständig Pionjär inom hälsaområdet Alecta driver ett omfattande program som syftar till att minska antalet långtidssjukskrivningar. Främst är insatserna inriktade på prevention och rehabilitering. Alecta stöder också ett antal forskningsinsatser inom detta område, under senare år främst stress- och depressionsrelaterad forskning. Organisation Alectas verksamhet är uppdelad i tre affärsområden: Försäkring, Kapitalförvaltning och Hälsa & Välfärd och har totalt ca 600 anställda varav de flesta på kontoret i Stockholm. VD för Alecta är Lars Otterbeck tidigare verksam inom Axel Johnson Gruppen bland annat som koncernchef för D&D Dagligvaror AB och för Dagab AB. Lars Otterbeck är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Lars var under 1990- talet ordförande i arbetsgivarorganisationen HAO. Styrelsen består av: Erik Åsbrink, ordförande, Rolf Lundqvist, SIF, förste vice ordförande, Gunnar Björklund, andre vice ordförande, Björn Bergman, Ledarna, Gunilla Dahmm, SIF, Jan-Peter Duker, Skogsindustrierna, Holger Eriksson, HTF, Lars Hansson, Erik Menckel, SAF, Sven Nyman, Investor AB, Lars Otterbeck, vd, Bo Sundén, SAF, Jöran Tjernell, Civilingenjörsförbundet, Rune Westergren, HTF, Britt-Marie Bryngelsson, personalrepresentant FTF, Åke Danielsson, personalrepresentant, SACO, Birgit Sandberg, personalrepresentant FTF, Karin Fjellström, personalrepresentant SACO, suppl. Historik ITP-planen infördes 1960 av SAF och PTK. SPP fick i uppdrag att administrera och förvalta den. Målsättningen med ITP var framför allt att ge de stora industriföretagens tjänstemän bra och rättvisa pensioner. Planen består av ålderspension, familje- och sjukpension samt ITPK och tjänstegrupplivförsäkringen TGL. SAF och PTK bestämmer vad som ska ingå i ITP-planen och Alecta förvaltar den. Framtid Alectas framtida inriktning och verksamhet påverkas av de närmaste årens strukturförändringar av hela pensionsförsäkringsmarknaden samt av innehållet i den nya ITP- plan som just nu diskuteras mellan parterna SAF och PTK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00540/bit0002.pdf

Dokument & länkar