Femton arbetsplatser tävlar om Sambandet

Femton arbetsplatser tävlar om Sambandet Inte mindre än 15 arbetsplatser har anmält sig till årets tävling om utmärkelsen Sambandet. Utmärkelsen instiftades 1998 av division Hälsa & Välfärd på Försäkringsbolaget SPP. Avsikten är att få företag och organisationer att inse att ett medvetet arbete för en bättre arbetsmiljö ger ökad lönsamhet tack vare friskare och effektivare medarbetare. Namnet Sambandet syftar på det klara sambandet mellan god arbetsmiljö, hälsa och lönsamhet. De som anmält sig representerar olika typer av arbetsplatser; både stora och små, privata företag och offentliga institutioner, både från den "gamla" och den "nya ekonomin". Nio av de anmälda arbetsplatserna är privata företag och sex kommer från offentliga sektorn. - Det är oerhört glädjande och långt över vad vi hade vågat hoppas på, säger Birgitta Rolander, chef för division Hälsa & Välfärd. Vi kan skönja åtminstone början till en ökad förståelse bland företag och organisationer hur avgörande arbetsmiljön och medarbetarnas trivsel är för långsiktig framgång och lönsamhet. - Ute på arbetsplatserna påbörjar man nu det viktiga arbetet med att få igång Sambands-processen. Mycket kommer att hända, innan vi i april nästa år kan kora en värdig vinnare vid vår stora konferens. Exemplets makt Avsikten med tävlingen är att lyfta fram och premiera goda exempel - arbetsplatser där medarbetarna förblir friska. Alla vinner på det - företagen, samhället, SPP och den enskilde. Priset ska delas ut en gång varje år till de företag eller organisationer som har den bästa arbetsmiljön. Med arbetsmiljö menas här ett vitt perspektiv. Den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön bedöms, liksom även ledarskapet och medarbetarnas engagemang och delaktighet. Deltagandet är inte begränsat till SPPs kundstock. Alla typer av arbetsplatser är välkomna i tävlingen, både privata företag och till exempel statliga myndigheter och alla slags medarbetare, både arbetare och tjänstemän. Det enda kravet är att företagets/organisationens verksamhet huvudsakligen är förlagd till Sverige. Man tävlar i två klasser: * antalet anställda är mindre än 200 * antalet anställda är 200 eller fler. Kvalificerad bedömning En jury avgör vilka som blir vinnare i de båda klasserna. Juryn består av framstående företrädare för näringsliv, fack och förvaltning. De är: Lars-Gunnar Albåge, juryns ordförande, tidigare direktör i SAF, Lars Otterbeck, koncernchef i SPP, Agneta Dreber, förvaltningschef i Stockholms läns landstings produktionsnämnd, Mari-Ann Krantz, förbundsordförande i SIF, Helena Nilsson, ambassadör, Sune Ekbåge, ordförande i Pappersindustriarbetareförbundet, Göran Trogen, vd Almega. Till sin hjälp har juryn ett stort antal externa, speciellt utsedda examinatorer, som tillsammans har nödvändig bred kompetens. Därigenom får varje kandidat en kvalificerad, objektiv och konfidentiell utvärdering av sin verksamhet. Alla arbetsplatser får en återföringsrapport, där examinatorerna beskriver vilka starka sidor och förbättringsmöjligheter de har hittat. Det är en mycket värdefull hjälp till en organisation som vill förbättra sig, men inte riktigt vet hur. Den närmaste tiden kommer deltagarna att sammanställa underlag för en utvärdering som i december skall skickas in till SPP. Under resten av tiden arbetar examinatorerna med sin utvärdering och besöker arbetsplatserna. Och i april, vid den stora konferensen, utses slutligen vinnarna i de olika klasserna och dessutom delas hedersomnämnanden ut. För mer information kontakta: Birgitta Rolander, SPP Hälsa & Välfärd, tel 08- 441 65 50, e-post birgitta.rolander@spp.se Urban Claréus, SPP Hälsa & Välfärd, tel 08- 441 63 07, e-post urban.clareus@spp.se [REMOVED GRAPHICS] Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,9 miljoner försäkringar och 455 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverksamheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. SPP verkar genom dotterbolagen SPP Liv och SPP Kapitalförvaltning även på den konkurrensutsatta delen av marknaden för tjänstepensioner samt på marknaden för fonder och kapitalförvaltning. Division Hälsa & Välfärd vill minska sjukfrånvaron genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa på arbetsplatsen. Genom att aktivt verka för prevention och rehabilitering förebygger eller förkortar SPP Hälsa & Välfärd långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar. SPP Hälsa & Välfärd stöder också forskning och utvecklar egna produkter och tjänster inom vård och hälsa. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar