• news.cision.com/
  • SPP/
  • PPM-valet i Norrbotten: Fondernas historiska avkastning mest avgörande

PPM-valet i Norrbotten: Fondernas historiska avkastning mest avgörande

Report this content

PPM-valet i Norrbotten: Fondernas historiska avkastning mest avgörande Valdeltagandet i premiepensionsvalet i Norrbotten blev betydligt högre än väntat. 77 procent gjorde ett aktivt val. En fjärdedel (25 procent) av väljarna uppgav att historisk avkastning var mest avgörande i deras val av premiepensionsfond. Fondbolagets trovärdighet och trygghet var andra faktorer som vägde tungt i valet. Endast 16 procent uppgav att avgifterna var avgörande. Det framgår av en färsk undersökning om premiepensionsvalet i det första valdistriktet, Norrbotten. Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget GfK Sverige på uppdrag av SPP och pågick under perioden 15-19 oktober i Norrbotten. - Det är olyckligt att ett par års historisk avkastning avgör valet av premiepension, säger Jonas Derninger, PPM-ansvarig inom SPP. Att välja sin premiepension är ett långsiktigt pensionsval och på lång sikt säger några få års avkastning ingenting om hur fonden kommer att utvecklas och ger ingen garanti för framtiden. Vi har haft en dramatisk utveckling på världens börser de senaste åren och det är denna avkastning som vi ser i PPM-katalogen. Det kan medföra att många sparare tar för höga risker i valet av fonder för premiepensionen. Brist på tid och kunskap orsak till passivitet PPM har registrerat 72 procent aktiva väljare i Norrbotten. Men cirka fem procent av blanketterna har varit felaktigt ifyllda och har skickats i retur till väljarna. Inklusive dessa valblanketter är valdeltagandet så högt som 77 procent. Som skäl för att inte välja anger Norrbottningarna brist på tid och kunskap. Hälften av icke-väljarna säger att de kommer att göra ett aktivt val i framtiden. Få kommer att utnyttja möjligheten att byta fonder under sparandeperioden. 25 procent säger att de kommer att byta fonder en gång per år eller mer. 44 procent kommer att byta fond någon enstaka gång eller inte alls under perioden fram till pensionering. Hela undersökningsresultatet kan beställas hos SPP. För ytterligare information Jonas Derninger, PPM-ansvarig SPP, tfn 08-441 92 86 Jakob Carlsson, Koncerncontroller SPP, tfn 08-441 60 66 Cecilia Schön, Informationsdirektör SPP, tfn 08-441 93 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar