SPP Liv fortsätter öka inom privat pensionssparande

SPP Liv fortsätter öka inom privat pensionssparande SPP Liv har på senare tid kraftigt ökat sina marknadsandelar inom försäljningen av privat pensionsförsäkring. SPP Liv hade 23 procent av marknaden under första kvartalet 2000 och är därmed störst tillsammans med Skandia som har samma marknadsandel. Siffrorna för samma period i fjol var 10 procent för SPP Liv och 24 procent för Skandia. SPP Liv har på fyra år ökat från 2 till 23 procent inom detta segment som växer mycket kraftigt totalt sett. Volymen, mätt i nyteckningsvärde, under första kvartalet i år är dubbelt så stor som under samma period 1999, d v s nu 3 miljarder SEK. - Den stora framgången inom privat pensionsförsäkring är resultatet av vår målmedvetna strategi att i samarbete med våra kundföretag och övriga organisationer inom tjänstepensionsområdet erbjuda de anställda privata kompletterande pensionsförsäkringar. Genom att företaget medverkar i informationsgivningen blir försäljningskostnaden låg och den besparingen ger vi till de anställda i form av lägre avgift, säger Anders Östryd, vd på SPP Liv. -Vi var först med att lansera generationsfondskonceptet. Försäljningen av generationsfonder har fördubblats jämfört med samma period i fjol, detta har också bidragit till framgången, fortsätter Anders Östryd. SPP Liv, inklusive varumärket SPP, tillhör den verksamhet som kommer att avskiljas från SPP moderbolag. En process att finna en ny ägarkonstellation för bl a SPP Liv är igång. För ytterligare information kontakta: Jonas Derninger, Chef Affärsområde Individ, SPP Liv, tfn 08-441 92 86 Bo Söderström, Marknadsanalytiker, SPP Liv, tfn 08-441 64 42, bo.soderstrom@spp.se Cecilia Schön, bitr. informationsdirektör, SPP, tfn 08-441 93 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar