Utländska aktier i SPPs Generationsfonder

Report this content

Utländska aktier i SPPs Generationsfonder SPPs Generationsfonder investerar nu även i utländska aktier. 40 procent av aktieandelen i respektive fond placeras i utländska aktier. - Inriktningen på svenska aktier i våra Generationsfonder har hittills varit lyckosam. För att kunna få del av de internationella aktiemarknadernas avkastningsmöjligheter breddar vi nu inriktningen. För fondspararna innebär det också en ökad riskspridning, säger Magnus Landare, vd SPP Fonder. Jämförelseindex för den utländska aktieandelen är S&P Global 100 som består av hundra av de största internationella företagen i världen. Bakom index står Standard & Poors och New York Stock Exchange, i samarbete med Tokyo Stock Exchange och Deutsche Börse. Jämförelseindex för den svenska aktieandelen är som tidigare AFGX-A. För en närmare beskrivning av index S&P Global 100, se www.spglobal.com. För ytterligare information kontakta: Magnus Landare, vd SPP Fonder, telefon 08-441 68 70 eller Cecilia Schön, Informationsdirektör, SPP, telefon 08-441 93 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar