Lycos Europe slutför affären med Spray Network

Report this content

Lycos Europe slutför affären med Spray Network Slutförande av affären Den 21 september 2000 tillkännagav Lycos Europe och Spray Network sin avsikt att skapa det marknadsledande portalföretaget i Europa genom att Lycos Europe förvärvar Spray Network för 84,3 miljoner nyemitterade B- aktier i Lycos Europe. Det tillkännagavs också attSpray Networks huvudägare Spray Ventures och Investor som en del av transaktionen kommer att teckna sig för ytterligare 10 miljoner aktier i Lycos Europe att betalas kontant till ett pris av 10 EUR per aktie. Teckningen är uppdelad i fyra steg om 2,5 miljoner aktier per transaktion: på dagen för bolagsstämma i Lycos Europe den 10 november 2000, den 1 januari 2001, den 1 juli 2001 och den 1 januari 2002. Lycos Europe och Spray Network slutförde affären den 23 oktober 2000, varefter det totala antalet aktier i Lycos Europe uppgår till 322,3 miljoner. Aktieägarstrukturen i Lycos Europe blir följande: Terra Lycos 31%, Bertelsmann/Gruner+Jahr 19,3%, Spray Ventures 18,3%, Christoph Mohn 11,7%, Investor 4,8% och övriga aktieägare 14,9%. Den verkställande ledningen i Lycos Europe, bestående av CEO Christoph Mohn och CFO/COO Jens Uwe Intat, kommer att förstärkas med Johan Ihrfelt från Spray Network. Han blir Executive Vice President i Lycos Europe, med ansvar för affärsområdet Spray Network. Styrelsen för Lycos Europe kommer också att utökas med Daniel Sachs, VD i Spray Ventures, och Jonas Svensson, en av Spray Ventures grundare. Bakgrund och strategi Genom Lycos Europes förvärv av Spray Network bildas en ledande europeisk internetportal, med närmare en miljard pageviews per månad, 8,7 miljoner registrerade användare och 19 miljoner unika besökare i 12 länder. Spray Networks styrka i Skandinavien och Frankrike kompletterar Lycos Europes starka position i övriga Europa, framförallt som näst största aktör i Tyskland. Både Lycos Europe och Spray Network har visat betydande tillväxt och affären ger det nya bolaget tillgång till en ännu högre andel av den europeiska annonsmarknaden. Samgåendet kommer att medföra stora synergier och skalfördelar. Lycos Europes säljorganisation kommer även utnyttjas för Spray Network. Spray Networks produkter och funktionalitet kommer att spridas över Lycos Europes hela nätverk. Lycos Europes strategi att erbjuda ett brett mediautbud för alla tekniska plattformar kommer stärkas av Spray Networks kunnande inom mobilt internet och bredband. Lycos Europes övergripande mål är att uppnå och bevara en ledande position bland portalföretagen i Europa, med högsta räckvidd och kundlojalitet bland europeiska internetanvändare. Målet ska uppnås genom att sätta kunden i fokus och skapa nära relationer med användare. Lycos Europes varumärkesstrategi kommer att lyfta fram Lycos och Spray som två huvudvarumärken, riktade mot olika kompletterande segment. Dessa huvudvarumärken kommer stödjas av ett brett mediautbud inom områdena Kommunikation, Access, Sök, Communities och Vertikala Kanaler. Lycos Europe har en solid teknisk och ekonomisk bas för fortsatt tillväxt och expansion med starka och engagerade aktieägare. De största aktieägarna är Terra Lycos, Bertelsmann/ Gruner+Jahr, Spray Ventures, Christoph Mohn och Investor. Företaget har ett rörelsekapital på 680 MEUR. Kontaktpersoner: Spray Network: Johan Sandström, Informationschef Telefon: 0709-64 52 42 Lycos Europe: Ingo Rapold, Director of Investor Relations Telefon: +49 (0) 173 2785293 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar