Fastighetstidningen fortsätter öka

Enligt den senaste mätningen i Orvesto Näringsliv når Fastighetstidningen ut till 28 000 läsare. Det innebär en ökning med 17 procent från föregående år.

Fastighetstidningen kan uppvisa en fortsatt tvåsiffrig procentuell ökning. I förra årets mätning i Orvesto Näringsliv tog räckvidden ett skutt från 18 000 till 24 000 läsare per nummer. I årets mätning tillkommer ytterligare 4 000 läsare per nummer, med andra ord en ökning på hela 17 procent och Fastighetstidningen når därmed ut till 28 000 läsare per nummer.

– Förra årets siffror rymde en viss osäkerhet i och med att uppgången eventuellt kunde förklaras med att Orvesto för första gången inkluderat även läsande av e-tidningar. Därför är det glädjande att årets fortsatta uppgång bekräftar vad vi trodde då. Alltså att vi efter omgörningen lyckats göra tidningen mer intressant och relevant för att nå läsare i den breda samhällsbyggnadssektorn, säger Erik Hörnkvist, redaktionschef på Fastighetstidningen.

Det var 2015 som Fastighetstidningen genomgick en större omgörning och därmed tog ett bredare grepp om samhällsbyggnadssektorn.

– Vi är naturligtvis glada över att antalet läsare av Fastighetstidningen fortsätter att öka. Det är ett tydligt bevis för att Fastighetstidningen som fristående branschtidning kunnat bidra till att göra samhällsbyggnadsfrågor relevanta och intressanta för en bred läsarkrets av fastighetsägare, politiker och opinionsbildare, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Om Fastighetstidningen 
Fastighetstidningen är en tidning om fastighetsbranschen från Fastighetsägarna. Tidningen skriver om branschspecifika frågor men tar också upp ämnen som i en vidare bemärkelse har betydelse för fastighetsbranschens utveckling och del i samhällsbygget.

Om Intellecta Corporate 
Fastighetstidningen produceras av Intellecta Corporate som är ett ledande företag inom företagskommunikation, med specialistkompetens inom investerarrelationer, PR/Public Affairs, redaktionell kommunikation, webbkommunikation, varumärkesrådgivning och design.

För mer information: 

Erik Hörnkvist, redaktionschef Fastighetstidningen. 

010-212 20 43

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förra årets siffror rymde en viss osäkerhet i och med att uppgången eventuellt kunde förklaras med att Orvesto för första gången inkluderat även läsande av e-tidningar. Därför är det glädjande att årets fortsatta uppgång bekräftar vad vi trodde då. Alltså att vi efter omgörningen lyckats göra tidningen mer intressant och relevant för att nå läsare i den breda samhällsbyggnadssektorn.
Erik Hörnkvist, redaktionschef på Fastighetstidningen.