Nya Intellecta kraftsamlar kring samhällsutmaningar

Report this content

Byråerna Savvy, Identx och Springtime–Intellecta, som ingår i koncernen H&H Group, går samman och skapar ett starkt och integrerat erbjudande orienterat kring viktiga samhällsutmaningar. Den nya samhällsbyrån får namnet Intellecta.  

Hampus Brynolf har utsetts till vd för Intellecta och Anna Lindberg, tidigare vd för Identx och Anna Grieves, tidigare vd för Savvy får tillsammans med Anna Strömberg, sedan tidigare chef för content och storytelling på Springtime-Intellecta centrala roller i ledningen för byrån. Karin Ljungmark Malmström, grundare av Identx och senast på Springtime-Intellecta blir COO. Alexandra Kindblom som varit vd för Springtime-Intellecta i sju år fortsätter i Intellecta med fokus på kunduppdrag och som senior rådgivare.  

Kunderna, som finns inom både privata företag, offentlig sektor och organisationer, får genom integrationen en partner som behärskar allt från digitaliseringsstrategier, samhällskommunikation och förändringsprocesser med moderna designmetoder till PR och redaktionellt innehåll för alla kanaler. 

- Samhällsförändringarna som digitaliseringen och hållbarhetsomställningen påverkar oss och våra kunder på ett grundläggande plan. Med Savvys designtänkande, Springtime–Intellectas och Identx kunskap om samhällskommunikation, digitalisering, PR och varumärken blir vi en oslagbar kombination både för de som driver förändring och de som påverkas av den. Med 50 konsulter i inledningsvis Stockholm och Linköping kommer vi att kunna skapa värde för alla typer av kunder. Vår ambition är att på riktigt förstå våra kunder, deras organisationer, deras arenor och deras utmaningar – och att stötta dem i lösningarna. Med vårt tydliga fokus som samhällsbyrå och med vår kraft kommer vi att kunna göra just det, säger Hampus Brynolf, ny VD på Intellecta. 

I samband med förändringen, som träder i kraft 1 januari, flyttas Springtime-Intellecta erbjudande kring års- och hållbarhetsredovisningar till Hallvarsson & Halvarsson.   

Hampus Brynolf
VD
hampus.brynolf@springtimeintellecta.se

070-873 33 34

Media

Media

Citat

Samhällsförändringarna som digitaliseringen och hållbarhetsomställningen påverkar oss och våra kunder på ett grundläggande plan. Med Savvys designtänkande, Springtime–Intellectas och Identx kunskap om samhällskommunikation, digitalisering, PR och varumärken blir vi en oslagbar kombination både för de som driver förändring och de som påverkas av den. Med 50 konsulter i inledningsvis Stockholm och Linköping kommer vi att kunna skapa värde för alla typer av kunder. Vår ambition är att på riktigt förstå våra kunder, deras organisationer, deras arenor och deras utmaningar – och att stötta dem i lösningarna. Med vårt tydliga fokus som samhällsbyrå och med vår kraft kommer vi att kunna göra just de.
Hampus Brynolf, VD Intellecta