Eclipse assets AB startar nytt samarbete inom Cryptomining

Eclipse assets AB har under våren/sommaren 2018 arbetat med att öppna upp ett helt nytt affärsområde kallat CryptoReal by eclipse. För närvarande har sex stycken fastigheter kontrakteras.

Förhandling pågår med ett antal hostingföretag som kommer att bli slutkunder där ersättning sker enligt en omsättningsbaserad modell som kommer att ge eclipse betydande intäkter med början redan 2018.

De sex fastigheterna har totalt en kapacitet om 400 MW el vilket gör att bolaget kommer att bli en av de dominerande på marknaden. Bolagets dotterbolag Systemhus kommer att få uppdrag att iordningställa lokaler och fastigheter // ordervärde beräknas till 50 mkr.

Vi bygger morgondagens bolagsstjärnor!Våra investeringar sker oftast i startups inom fin-tech, appar och fastigheter. På så sätt så har vi bra avkastning och säkra investeringar. Bolaget förvärvar och förvaltar även egna fastighetsprojekt. För att veta mer gå gärna in på https://eclipseassets.com/ 

Taggar:

Om oss

Sprinkle Media AB arbetar med mediekommunikation som är relaterad till kapitalanskaffning, fastighetsmarknaden och entreprenörskap. Genom styrelsearbete, vår mångåriga erfarenhet, vårt nätverk och vår ekonomiska styrka arbetar vi för att hjälpa företag att bli branschledande. Vi använder raisereach investeringsplattform för att erbjuda tjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowdfunding.

Prenumerera

Media

Media

Citat

”eclipse assets AB är enormt glada för den senaste tidens utveckling där ett helt nytt affärsområde har skapats. Vi tror att fenomenet cryptovaluta och blockchain bara är i sin linda, detta bekräftas av det intresse och de förhandlingar som nu pågår.”
Styrelsen