”Svensk start up ritar om kartan tack vare nytt avancerat riskbedömningverktyg”

SR Intelligence är en svensk start up som ritar om kartan för bakgrundskontroller vid rekrytering. Baserat på över 800 frågor som vi ställer mot insamlad persondata, kan vår IT-lösning generera en risk-profil som hjälper företag att förstå vilka risker de tar i en viss rekrytering. Det är unikt, säger bolagets grundare Pierre Gudmundson.

SR Intelligence grundades i december 2016 och har sedan dess utvecklat en SaaS-lösning för bakgrundskontroller. När företaget får i uppdrag att genomföra en bakgrundskontroll utgår de ifrån en rigorös underrättelsemetod. Säkerhetsanalytikern som gör kontrollen besvarar upp emot 800 frågor i förhållande till den kontrollerade individen. Resultatet av analysen presenteras därefter i en rapport som heter R.I.S.C™. På detta sätt underlättar SR Intelligence för kunden att förstå vilken nivå av risk en viss rekrytering medför, utan att behöva presentera överflödig detaljerad information om kandidaten.

De krav som såväl kandidater som företag ställer på rekryteringsprocessen idag, är att det ska gå skyndsamt, utföras på mobilen och med en hög säkerhetsnivå. Samtliga dessa krav kan vi uppfylla och vi utför våra bakgrundskontroller i en krypterad miljö. Vi har noterat att kunderna verkligen värdesätter den höga säkerhetsnivån i systemet, bland annat att kandidaterna verifierar sin identitet med Bank-ID samt att systemet hjälper kunden att minimera hantering och exponeringen av personuppgifter, säger Pierre Gudmundson.

SR Intelligence har redan versionsuppdateringar i sin SaaS-lösning som kommer kunderna tillhanda under 2019. I kommande releaser utökas kundernas möjlighet att använda systemet även för referenstagning. Vi är experter på säkerhet och att hantera känsliga personuppgifter på ett tryggt sätt. Därför är det naturligt att vi utökar tjänsteutbudet där vi ser att vårt system kan hjälpa kunderna tillhandahålla en snabb, enkel och säker rekryteringsprocess gentemot jobbsökarna, säger Pierre Gudmundson.

Om företaget

SR Intelligence AB med säte i Stockholm arbetar med säkerhetsrådgivning, bakgrundskontroller, referenstagning och risk assessment. Företaget är en avknoppning från Försvarsmakten och rekryteringsbranschen och arbetar metodiskt för att tillhandahålla en högt säkerhetsklassad SaaS-lösning för kunder som vill ha förutsättningar för att göra trygga rekryteringar och en bra kandidatupplevelse.

Hemsida: https://srintelligence.se/, läs mer om SR Intelligences bakgrundskontroll
- https://srintelligence.se/bakgrundskontroll/ och referenstagning
- https://srintelligence.se/referenstagning/

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar