SRAB Shipping tecknar avtal med Herning Shipping A.S.


SRAB Shipping har ingått ett längre time-charter avtal med Herning Shipping A.S. i Danmark för M/T Pakri Glory.

Fartyget, som kommer att namnändras till M/T Nordic Glory, påbörjar sin nya time-charter mot slutet av innevarande månad. Villkoren i det nya kontraktet är väsentligt bättre än i tidigare kontrakt.


Stockholm den 18 juni 2008.

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen


SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North. www.srab.se


Certified Adviser för SRAB Shipping AB är Remium AB – www.remium.com .

Om oss

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Dokument & länkar