Beräknad påverkan från brand i transformator på SSAB i Hämeenlinn

Reparationsarbetet har inletts efter den brand som ägde rum i en transformator på SSABs anläggning i Hämeenlinna, tisdagen den 12 juni. Den sammanlagda kostnaden för reparationer och utebliven försäljning för SSAB Europe beräknas uppgå till mellan 100 och 120 miljoner kronor, varav cirka 50 miljoner kronor kommer att belasta andra kvartalet och resterande belopp tredje kvartalet.

Produktionen för galvaniserade och färgbelagda produkter produceras i normal takt igen. Produktionen för kallvalsning beräknas kunna starta i helgen, men med begränsad kapacitet. Situationen beräknas kunna återgå till det normala igen om cirka fem veckor. Produktionen för kallvalsning i Borlänge kommer under denna period att öka för att, så långt det är möjligt, kompensera för bortfallet i Hämeenlinna.

Orsaken till branden, som inte orsakade några personskador, utreds fortfarande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor relations, +46 702 95 2912

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.
Följ med oss även i sociala medier:
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar