Beslut vid extra bolagsstämma i SSAB

Report this content

En extra bolagsstämma i SSAB ägde rum idag den 28 oktober 2021. För att minska risken för fortsatt smittspridning genomfördes den extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade den extra bolagsstämman att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och valde nuvarande styrelseledamot Lennart Evrell till ny styrelseordförande och Maija Strandberg till ny styrelseledamot, för tiden intill årsstämman 2022. Såsom tidigare aviserats avgick Bengt Kjell och Annareetta Lumme-Timonen ur styrelsen i samband med dagens bolagsstämma, med anledning av de ägarförändringar som ägt rum i SSAB tidigare i år. 

För frågor, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com, tel. + 46 70 295 2912

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube

Taggar:

Prenumerera