Delårsrapport Q3/2021: Nytt rekordkvartal

Report this content

Tredje kvartalet:

  • Intäkterna uppgick till 25 220 (14 481) Mkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 582 (-66) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 800 (-973) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 4,35 (-0,72) kronor

Koncernchefens kommentar – fortsatt stark resultatutveckling

Under det tredje kvartalet 2021 hade SSAB en fortsatt stark resultatutveckling. De höga stålpriserna i kombination med en stark och stabil intern prestation gjorde att vi överträffade rekordnivån från föregående kvartal, trots de planerade underhållsstoppen. Under kvartalet producerade SSAB världens första fossilfria stål och levererade det till Volvo Group. Vi tecknade även ett antal nya samarbetsavtal för fossilfritt stål, bland annat med Mercedes Benz.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2021 ökade till 5 800 (-973) Mkr, ett rekordresultat för ett enskilt kvartal. Nettokassaflödet var starkt och uppgick till 2,8 (0) Mdkr och nettoskulden minskade till 3,4 Mdkr motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om 5 (22) %.

SSAB Special Steels leveranser uppgick till 348 (259) kton. Rörelseresultatet steg till 1 006 (34) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 17 (1) %. Våra specialstål stödjer bland annat våra kunders hållbarhetsstrategier och deras strävan att förbättra produktiviteten och hållbarhetsprestandan i maskiner och annan utrustning.

SSAB Europes resultat steg till 2 524 (-631) Mkr och rörelsemarginalen steg till 23 (-10) %. En hög prisnivå var främsta förklaringen till uppgången. SSAB Americas resultat ökade till 1 871 (-395) Mkr drivet av ökande marknadspriser på grovplåt. Rörelsemarginalen steg till 31 (-15) %.

Smittspridningen av Covid-19 är på en låg nivå vid SSAB:s produktionsorter och samhällets restriktioner har huvudsakligen fasats ut. SSAB följer de nationella och lokala rekommendationerna i verksamheten. Vi har nått framgångar med vårt fokus på säkerhetsarbetet och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade  till 1,9 (4,0).

Blickar vi framåt så bedömer vi att fjärde kvartalet kommer att utvecklas väl, delvis mot bakgrund av att våra stålpriser realiseras med en viss eftersläpning jämfört med spotmarknaden. Det finns dock en osäkerhet i efterfrågan på den europeiska marknaden, bland annat beroende på halvledarbristen som påverkar framförallt fordonsindustrin.

Under året har SSAB befäst positionen som ledande kraft i stålindustrins gröna omställning. För första gången någonsin reducerades järnmalm i pilotskala med 100 procent fossilfri vätgas. Det första stålet valsades under tredje kvartalet och levererades till Volvokoncernen. Kundernas stora intresse gör att vi undersöker förutsättningarna för att ställa om till fossilfri produktion tidigare än ursprungsplanen. En förutsättning är dock att samhället kan säkerställa kraftöverföring, effektiva tillståndsprocesser och en spelplan med lika villkor, både inom och utanför Europa.

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för tredje kvartalet 2021 klockan 09.30 måndagen den 25 oktober 2021.

Rapporten för tredje kvartalet 2021 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
Sverige:  +46 856 6426 51
UK:         +44 3333 0008 04
USA:      +1 8558 5706 86

Konferens ID: 65457927#

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/kf783onw

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications,
viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734


Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 07.30 CEST.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube

Taggar: