• news.cision.com/
 • SSAB/
 • HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall inleder industrialiseringen av framtidens fossilfria ståltillverkning – etablerar världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall inleder industrialiseringen av framtidens fossilfria ståltillverkning – etablerar världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

Report this content

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden. Industrialiseringen av tekniken som utvecklas inom HYBRIT inleds i Gällivare där världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp – råvaran till stålet – planeras.– Vi är världsledande i arbetet med att ställa om stålindustrin och nu ökar vi takten. Vi gör det för klimatet, kunderna, konkurrenskraften och för jobben. Att vi nu höjer ambitionen för en helt fossilfri värdekedja är unikt och ett styrkebesked från SSAB och våra partner inom HYBRIT. Vi ser tydligt att efterfrågan på det fossilfria stålet ökar och då är det rätt att accelerera vårt banbrytande samarbete, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef SSAB.

Industrialiseringen avses att inledas med en första demonstrationsanläggning för produktion av 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp i Gällivare som ska vara klar 2026. Demonstrationsanläggningen integreras med pelletstillverkningen, och ingår i LKAB:s omställningsplan. Avsikten är att expandera järnsvampsproduktionen till full industriell skala om 2,7 miljoner ton till 2030 för att kunna förse bland andra SSAB med råvara till fossilfritt stål. Valet av Gällivare för en etablering är en samlad bedömning av industriella synergier, där närhet till järnmalm, logistik, elförsörjning samt energioptimering varit viktiga faktorer.

–  Tillsammans leder vi omställningen av järn- och stålindustrin och med HYBRIT startar vi nu vår resa för att bli framtidens leverantör av järnsvamp. Allt börjar med den högkvalitativa järnmalmen i gruvan och vår omställningsplan ger kraftiga skalfördelar som lägger grunden för en konkurrenskraftig produktion av fossilfritt stål hos våra kunder. Det här är det största vi tillsammans kan göra för klimatet. När vi är klara sänker vi de globala utsläppen hos våra stålkunder med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar tre gånger effekten av att parkera alla personbilar i Sverige för gott, säger Jan Moström, VD och koncernchef LKAB.

SSAB och LKAB fördjupar partnerskapet

Samtidigt fördjupar SSAB och LKAB partnerskapet för att skapa den mest effektiva värdekedjan från gruva, till stål, till kund för fossilfritt stål. Man stödjer och möjliggör varandras omställning, med Vattenfall som möjliggörare kopplat till de stora el- och vätgasbehoven. Med utgångspunkt från HYBRITs acceleration, LKABs strategi och det fördjupade partnerskapet kommer SSAB att undersöka förutsättningarna att ställa om till fossilfri produktion i Luleå tidigare än planerat. Planen att ställa om Oxelösund till 2025 ligger fast, liksom målet att vara först med fossilfritt stål på marknaden 2026.

Tillgång till fossilfri el avgörande

Placeringen av den nya järnsvampsanläggningen i Gällivare ger flera fördelar, förutom att den ligger i anslutning till LKAB:s gruvproduktion och förädling. Stora mängder energi kommer att sparas genom att använda redan varma järnmalmspellets i processen. Dessutom försvinner 30 procent av vikten från transporterna när syret i järnmalmen tas bort med hjälp av vätgas. Gällivare erbjuder också tillgång till god försörjning av fossilfri el från Vattenfall.–  Sverige och HYBRIT har en världsledande position i att möjliggöra fossilfri järn- och stålproduktion och nu skalas initiativet upp ytterligare. Att med hjälp av fossilfri el och banbrytande processer i princip helt eliminera klimatpåverkande utsläpp från järn- och stålproduktionen är ett flaggskeppsexempel på Vattenfalls strategi att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Nu blir det extra viktigt att tillståndsprocesserna kan leverera i samma takt som den fossilfria stålproduktionen, säger Anna Borg, VD och koncernchef Vattenfall.

Jan Moström, Martin Lindqvist och Anna Borg. Photo: Fond&Fond
 

FAKTA/HYBRIT-projektet

 • Hybrit Development AB, som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall, utvecklar tekniken att producera stål med vätgas istället för kol, vilket minimerar de klimatskadliga koldioxidutsläppen från produktionen. 
 • Redan 2021 kommer HYBRITs pilotanläggning att kunna producera fossilfri järnsvamp för tillverkning av fossilfritt stål för prototyp till kund.
 • Initiativet har potential att minska koldioxidutsläppen med 10 procent i Sverige och 7 procent i Finland, samt dessutom bidra till att sänka utsläppen från stålindustrin i Europa och världen. 
 • Inom några månader väntas HYBRIT kunna gå över till att testa reduktion av järnmalm med vätgas i pilotanläggningen i Luleå, och därmed väntas SSAB kunna leverera det första fossilfria stålet till kund för prototyptillverkning redan 2021. 
 • Inom HYBRIT-initiativet sker teknikutveckling som utmanar etablerad och kommersiellt tillgänglig teknik. Målet är att i princip eliminera koldioxidutsläppen från processen genom att fullt ut använda fossilfria insatsvaror och fossilfri energi i värdekedjans samtliga delar. 
 • Stålindustrin i världen står idag för 7 procent av de totala globala koldioxidutsläppen. Med HYBRIT avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål och införa en helt ny teknik för att reducera syret från järnmalmen med hjälp av fossilfri el och vätgas i stället för med kol och koks. Därmed släpps vanligt vatten ut i stället för koldioxid. 
 • Hybrit Development AB är ett forsknings- och teknikutvecklingsbolag som kommer leverera lösningar till anläggningarna och kommer att spela en viktig roll i båda  projekten. Teknikutvecklingen sker i nära samarbete med ägarbolagen.  
 • HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall. Pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå togs i drift 31 augusti 2020. Det planeras även för ett pilotvätgaslager i bergrum för fossilfri vätgas 
 • I Gällivare planeras en andra järnsvampsanläggning som ska vara klar att tas i drift 2030 för att vidareförädla den totala produktionen från det första pelletsverket. Sammanlagt blir kapaciteten 2,7 Mton fossilfri järnsvamp per år. 
 • HYBRIT har fått betydande stöd av Energimyndigheten genom Industriklivet som är regeringens långsiktiga satsning för att stödja industrins omställning till nettonollutsläpp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Kommunikationschef SSAB, +46 72 233 5288
Niklas Johansson, Niklas Johansson, Direktör Kommunikation och Klimat LKAB, +46 72-450 52 19
Magnus Kryssare, Pressekreterare Vattenfall, +46 76-769 56 07

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube

Taggar: