• news.cision.com/
  • SSAB/
  • Oplanerat produktionsstopp i Raahe, negativ resultateffekt i första kvartalet

Oplanerat produktionsstopp i Raahe, negativ resultateffekt i första kvartalet

Report this content

En av SSABs masugnar i Raahe, Finland har drabbats av ett oplanerat stopp. Reparationsarbetet väntas pågå under hela februari och den negativa resultateffekten förväntas bli cirka 600 Mkr under det första kvartalet 2022 för SSAB Europe.

En av masugnarna vid SSABs anläggning i Raahe, Finland har fått stoppas för reparation. Reparationsarbetet väntas pågå under hela februari och därefter väntas masugnen kunna återstartas. Stoppet kommer att leda till produktions- och leveransbortfall samt reparationskostnader. Totalt väntas den negativa resultateffekten uppgå till cirka 600 Mkr under det första kvartalet 2022 för SSAB Europe. SSAB försöker minimera de negativa effekterna för kunderna.

Kontaktpersoner:
Mia Widell, Head of Corporate Communications, mia.widell@ssab.com, tel. + 46 76 527 2501
Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com, tel. + 46 70 295 2912

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 2 februari 2022 kl. 12.45 CET.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube

Taggar: