Process inledd för att utse revisionsbyrå för 2019

SSAB kommer under första halvåret 2018 genomföra en process för att välja och utse den revisionsbyrå som från och med 2019 skall ansvara för revisionen av SSAB AB och legala enheter inom SSAB-koncernen. Avsikt att lämna bud skall lämnas senast den 31 januari 2018. 

För ytterligare information kontakta Marie Sällström, VP & Head of Group Accounting, tel: +46 703 489 748.

För ytterligare information kontakta Marie Sällström, VP & Head of Group Accounting, tel: +46 703 489 748.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera