SSAB deltar i Industrial Data Excellence-programmet i Finland

Report this content

SSAB deltar i InDEx-programmet, Industrial Data Excellence, som börjar idag. Målet är att nyttja data mer effektivt med hjälp av artificiell intelligens. Bakom InDEx-programmet står Intelligent Industry som består av finländska toppföretag. Programmet leds av DIMECC Oy. 

I InDEx-programmet deltar förutom SSAB bland annat Cargotec, Konecranes, HT-Laser och Tieto samt Business Finland som finansierar programmet till 40 procent. InDEx har som mål att lägga en grund för industriellt datasamarbete i Finland och en gemensam dataplattform. Detta möjliggör framtida tillväxt och även nya arbetstillfällen. Det är viktigt att få maskiner och utrustning att kommunicera med varandra.

Kunden har nytta av ståldata i sin produktion på åtminstone två sätt, dels för inställning av maskinerna, dels för produktionens stödprocesser. Vid inställningen av maskinerna kan data om stålets tjocklek, hårdhet och andra mekaniska- och även kemiska egenskaper utnyttjas till exempel vid skärning och bockning av stålet.

- En bockningsmaskin måste till exempel känna till stålets tjocklek och hårdhet för att kunna använda rätt bockningskraft. Idag ställs maskinen in med hjälp av provbockningar i början av produktionssatsen. Den tiden kan man spara in, om data kan användas av maskinen direkt. Det ger kortare genomloppstider och bättre bockningskvalitet. Kunden kan använda besparingen för att minska satsstorleken och få ökad flexibilitet. Dessutom ökar korrekt hantering av produkten arbetssäkerheten, berättar Niko Korte, Director of Digital Business Development på SSAB och fortsätter.

- Vad gäller stödprocesser för produktionen har vi tillsammans med Kemppi, som producerar svetslösningar, utvecklat en gemensam tjänst där stålets materialintyg automatiskt blir en del av dokumentationen för svetsprocessen. Kundnyttan är automatisering och bättre spårbarhet. Det är också en ny intressant verksamhetsmodell, där en materialleverantör och en utrustningsleverantör närmar sig kunden tillsammans.

Mer information:
Niko Korte, Director Digital Business Development, SSAB,
niko.korte @ ssab.com, tel. +358 50 314 4544

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media