SSAB investerar i ökad kapacitet inom seghärdade stål (Q&T)

SSAB kommer att investera cirka 1 miljard SEK i SSAB Americas verk i Mobile, Alabama, för att öka produktionskapaciteten inom seghärdade stål (Q&T) och för att sänka kostnaderna. Investeringen sker över perioden 2019-2021 och ökar den årliga Q&T-kapaciteten i Mobile från 300 000 ton till 400 000 ton. Tillsammans med kostnadsbesparingarna beräknas återbetalningstiden understiga fyra år.

- SSAB är världsledande inom kylda stål och vi har till stor del drivit marknadstillväxten genom applikationsutveckling tillsammans med våra kunder. De senaste 20 åren har vi ökat Q&T-volymerna med i genomsnitt 7 % per år. Marknadspotentialen är stor då penetrationen av Q&T-produkter är fortsatt relativt låg, bland annat i Nord- och Sydamerika, där vi nu ökar kapaciteten, säger SSABs VD Martin Lindqvist.

Investeringen om cirka 1 miljard kronor är främst inriktad på tre områden; formatering, blästring och målning, samt leveranskapacitet. Detta eliminerar flaskhalsar i produktionen och ökar kapaciteten för Q&T i Mobile till cirka 400 000 ton per år, från cirka 300 000 ton idag. Investeringen sker över en treårsperiod, 2019-2021 och återbetalningstiden beräknas understiga fyra år, från och med dags dato.

Parallellt implementeras också ett nytt kraftigare direktkylningssystem, vilket förbättrar förutsättningarna för att öka volymerna av mer avancerade premiumprodukter och samtidigt minska behovet av legeringsämnen. Investeringen har planerats så att möjligheten finns att bygga på med ytterligare Q&T kapacitet genom så kallad “direct quenching”. Den tekniken finns för närvarande vid SSABs produktionsanläggningar i Finland och Sverige.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kerstin Danasten, tf Presschef, kerstin.danasten@ssab.com, tel. +46 722 22 78 29
Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com, tel. +46 702 95 29 12

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube 

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com