SSAB publicerar årsredovisningen för 2017

SSAB har idag publicerat årsredovisningen för 2017 och bolagstyrningsrapporten för 2017.

Årsredovisningen 2017 består av fyra delar:
- Affärsöversikt
- Bolagstyrningsrapport
- GRI-rapport
- Finansiella rapporter (antagen av bolagsstyrelsen)

Hållbarhetsrapporten har integrerats i årsredovisningen. Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella, sociala och miljömässiga utveckling under 2017. GRI-rapporten, har framställts i enlighet med ”Core”-alternativet i GRI Standards-riktlinjerna (Global Reporting Initiative). Hållbarhetsrapporten för år 2017 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

SSABs årsredovisning kan laddas ned på ssab.com/Rapporter. Rapporten är uppbyggd som en interaktiv PDF-fil där förflyttning mellan de olika sektionerna sker enkelt med hjälp en övre navigeringsmeny. Alla fyra delar av årsredovisningen finns tillgängliga på svenska och på engelska. Affärsöversikten med koncernchefens kommentar publiceras också på finska.

Bolagsstyrningsrapporten 2017, som är en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen, och tillhörande revisionsberättelse är också tillgäng på bolagets webbplats ssab.com under sektionen Bolagsstyrning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, tel. + 46 70 295 2912 

Denna information är sådan information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars, 2018 kl. 14.40 CET.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube 

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com