SSAB publicerar årsredovisningen för 2018

SSAB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 och bolagstyrningsrapporten för 2018.

Årsredovisningen 2018 består av fyra delar:
- Affärsöversikt
- Bolagstyrningsrapport
- Hållbarhetsrapport
- Finansiella rapporter (antagen av bolagsstyrelsen)

Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella, sociala och miljömässiga utveckling under 2018. Hållbarhetsrapporten, har framställts i enlighet med ”Core”-alternativet i GRI Standards-riktlinjerna (Global Reporting Initiative). Den lagstadgade hållbarhetsinformationen för år 2018 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

SSABs årsredovisning kan laddas ned på ssab.com och ssab.se. Rapporten är uppbyggd som en interaktiv PDF-fil där förflyttning mellan de olika sektionerna sker enkelt med hjälp en övre navigeringsmeny. Alla fyra delar av årsredovisningen finns tillgängliga på svenska och på engelska. Affärsöversikten med koncernchefens kommentar publiceras också på finska.

Bolagsstyrningsrapporten 2018, som är en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen, och tillhörande revisionsberättelse är också tillgäng på bolagets webbplats ssab.com under sektionen Bolagsstyrning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, tel. + 46 70 295 2912 

Denna information är information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2019 kl. 14.20 CET.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube 

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com