SSAB publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

SSAB har idag publicerat årsredovisningen för 2020 och bolagsstyrningsrapporten för 2020.

Årsredovisningen 2020 består av fyra delar:

- Affärsöversikt
- Bolagsstyrningsrapport
- Hållbarhetsrapport
- Finansiella rapporter 2020 (antagen av bolagsstyrelsen)

Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella, sociala och miljömässiga utveckling under 2020. Hållbarhetsrapporten, har framställts i enlighet med ”Core”-alternativet i GRI Standards-riktlinjerna (Global Reporting Initiative).

SSABs årsredovisning kan laddas ned på ssab.com och ssab.se. Rapporten är uppbyggd som en interaktiv PDF-fil där förflyttning mellan de olika sektionerna sker enkelt med hjälp en övre navigeringsmeny. Alla fyra delar av årsredovisningen finns tillgängliga på svenska och på engelska. Affärsöversikten med koncernchefens kommentar publiceras också på finska.

Bolagsstyrningsrapporten 2020, som är en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen, och tillhörande revisionsberättelse är också tillgänglig på bolagets webbplats ssab.com under sektionen Bolagsstyrning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, tel. + 46 70 295 2912

Denna information är information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 13.30 CET.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube

Taggar:

Prenumerera