Ballongburen marsteknik flyger över AtlantenPressinbjudan från IRF och Rymdbolaget

Ballongburen marsteknik flyger över Atlanten Nu på måndag den 9 juni är den första möjliga uppsändningsdagen för det svensk-schweiziska rymdexperimentet MEAP/P-BACE. Experimentet, som är byggt bland annat av Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, ska flyga på 40-kilometers höjd från Rymdbolagets anläggning Esrange Space Center utanför Kiruna. Flygturen sker under 5-6 dagar och beräknas därefter landa i Kanada. Syftet med flygningen är att testa en masspektrometer som i framtiden kan komma att göra mätningar av atmosfären på Mars.
Media inbjuds att delta vid uppsändningen av MEAP Första uppsändningsdag är beräknad till 9 juni och det så kallade "släppfönstret", den priod som uppsändningen kan ske, stänger den 4 juli. Uppsändningen kommer att ske så fort de rätta förutsättningarna infinner sig, och de styrs främst av väder och vind. Media som är intresserade av att delta anmäler sig enligt nedan, blir uppsatt på en kontaktlista och uppringd så fort aktuell tidpunkt är bestämd. Informationen om detta brukar förmedlas dagen eller kvällen innan.
Den 11:e juni planeras även en informationsdag om ballongprojektet för personalen på Esrange och IRF. Media som önskar delta är välkomna och anmäler sig enligt nedan.
Program 11 juni på Esrange Space Center 08.30 Ankomst till Esrange 08.40 Vad är på gång på Esrange? (Dr. Olle Norberg, chef för Esrange, Rymdbolaget) 09.10 Presentation om MEAP missionen och Mars (Prof. Stas Barabash, IRF) 09.25 Presentation om masspektrometern P-BACE, (Dr. Martin Wieser, IRF) 09.40 Kaffe i matsalen 10.00 Promenad till ballongplattan 10.10 Besök på ballongplattan för att titta på MEAP/P-BACE 10.50 Släppteknik för ballonger (Per Baldemar, Esrange, Rymdbolaget) 11.10 MEAP:s flygbana och hur man beräknar den (Robert Mullenax) 11.30 Lunch Inträffar ballongsläppet under denna förmiddag läggs det in som en programpunkt. Läs mer Projektet MEAP och instrumentet P-BACE: http://www.irf.se/meap-pbace Raket och ballonguppsändningar: http://www.ssc.se/?id=5734 Pågående aktiviteter på Esrange: http://www.ssc.se/?id=7695 Press bilder: http://www.irf.se/meap-pbace/pictures.php och http://www.ssc.se/?id=10730 Tidigare pressmeddelande: http://www.ssc.se/?id=7507&cid=10748&DivId=&Year=2008 Anmälan och ytterligare information: Johanna Bergström-Roos, Informationschef på Esrange Space Center, Rymdbolaget eller Rick McGregor, informationsansvarig på IRF. Tel: 0980 790 77

Institutet för rymdfysik, IRF Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl. a. radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 110 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Om oss

SSC hjälper kunder att få tillgång till rymden Rymdbolaget SSC hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. SSC:s produkter och tjänster möjliggör framgångsrika rymdprojekt inom telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning, jordobservation och andra tillämpningar. Genom våra ca 500 engagerade medarbetare kan vi erbjuda specialistkompetens inom satellitkommunikation, raket- och ballongsystem, uppsändningstjänster och flygtesttjänster. Genom lokal närvaro på alla kontinenter kan vi hjälpa våra kunder med specifika lösningar inom rymdsystem, delsystem, instrument, teknik och tillhörande tjänster. Över 40 års erfarenhet gör SSC till ett av de mest erfarna och etablerade rymdföretagen i världen. Vi hjälper våra kunder att få ny förståelse för de potentiella resurser som rymden erbjuder likväl som att utnyttja rymden till nytta för människan på jorden.

Prenumerera