Havsövervakning till Sjöland & Thyselius - Förvärvar SSC:s Airborne Systems

Sjöland & Thyselius (S & T) blir en världsledande leverantör av havsövervakningssystem genom köpet av SSC (Swedish Space Cooperation) verksamhet Airborne Systems. 

Sjöland & Thyselius (S & T) blir en världsledande leverantör av havsövervakningssystem genom köpet av SSC:s (Swedish Space Cooperation) verksamhet Airborne Systems. 

Det svenska havsövervakningsystemet har ett globalt kundnät och har nyligen uppmärksammats i samband med spaningarna efter det försvunna malaysiska trafikflygplanet.

Mikael Tjernlund, VD på Sjöland & Thyselius, är mycket glad över förvärvet som är ett strategiskt steg i S&T:s ambitioner att förstärka förmågan att leverera systemtekniska helhetslösningar och öka sin internationella närvaro.

-Köpet medför att vi får ett nytt marknadssegment inom kustbevakning som är ett naturligt komplement till nuvarande affärsområden med försvar, samhällssäkerhet och telekommunikation. Havsövervakningssystemets användningsområden inom sjöräddning, upptäckt av oljespill och övervakning av sjötrafik känns högaktuella och utgör växande verksamhetsområden med tanke på tilltagande sjötrafik och ökad miljömedvetenhet.

Airborne Systems har varit en del av SSC:s produktportfölj sedan 35 år och har utvecklats som en spinnoff av rymdverksamheten.

-För SSC är det glädjande att en mångårig framgångsrik verksamhet får en ägare som i sitt helhetserbjudande satsar på just den typ av tekniska lösningar som Airborne Systems levererar, säger SSC:s VD Stefan Gardefjord. Med Sjöland & Thyselius får verksamheten en ägare med hög kompetens inom just systemintegration och tidpunkten för en förändring är rätt med tanke på hur SSC allt mer satsar på avancerade rymdtjänster.

Sjöland&Thyselius grundades 1989 som ett specialistföretag inom försvar och IT och har sedan 20 år erbjudit både expertkompetens och helhetsåtaganden omfattande hårdvara, mjukvara, installation och service. På senare år har ökat fokus lagts på internationell närvaro och helhetsåtaganden som omfattar leverans av kundanpassade systemlösningar baserat på kommersiella produkter.

S & T:s centrala kompetensområden inom systemintegration, kommunikationsteknologi, sensorer, signalbehandling och utbildningssystem är kärnområden inom kustövervakningssystem liknande MSS 6000 och borgar för synergier.

Kontakt

Mikael Tjernlund, VD Sjöland & Thyselius, +46 70 937 97 20, mikael.tjernlund@st.se

Stefan Gardefjord, VD SSC, +46 73 398 00 05, stefan.gardefjord@sscspace.com

www.st.se

http://www.sscspace.com/maritime-surveillance-systems

SSC hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden till nytta för jorden.

Om oss

SSC hjälper kunder att få tillgång till rymden Rymdbolaget SSC hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. SSC:s produkter och tjänster möjliggör framgångsrika rymdprojekt inom telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning, jordobservation och andra tillämpningar. Genom våra ca 500 engagerade medarbetare kan vi erbjuda specialistkompetens inom satellitkommunikation, raket- och ballongsystem, uppsändningstjänster och flygtesttjänster. Genom lokal närvaro på alla kontinenter kan vi hjälpa våra kunder med specifika lösningar inom rymdsystem, delsystem, instrument, teknik och tillhörande tjänster. Över 40 års erfarenhet gör SSC till ett av de mest erfarna och etablerade rymdföretagen i världen. Vi hjälper våra kunder att få ny förståelse för de potentiella resurser som rymden erbjuder likväl som att utnyttja rymden till nytta för människan på jorden.

Prenumerera

Citat

-Köpet medför att vi får ett nytt marknadssegment inom kustbevakning som är ett naturligt komplement till nuvarande affärsområden med försvar, samhällssäkerhet och telekommunikation. Havsövervakningssystemets användningsområden inom sjöräddning, upptäckt av oljespill och övervakning av sjötrafik känns högaktuella och utgör växande verksamhetsområden med tanke på tilltagande sjötrafik och ökad miljömedvetenhet.
Mikael Tjernlund, VD på Sjöland & Thyselius
För SSC är det glädjande att en mångårig framgångsrik verksamhet får en ägare som i sitt helhetserbjudande satsar på just den typ av tekniska lösningar som Airborne Systems levererar.Med Sjöland & Thyselius får verksamheten en ägare med hög kompetens inom just systemintegration och tidpunkten för en förändring är rätt med tanke på hur SSC allt mer satsar på avancerade rymdtjänster.
SSC:s VD Stefan Gardefjord