• news.cision.com/
  • SSC/
  • SSC allt närmare satellituppskjutningar från Esrange – investerar 120 miljoner för att slutföra satsningen 2022

SSC allt närmare satellituppskjutningar från Esrange – investerar 120 miljoner för att slutföra satsningen 2022

Report this content

Swedish Space Corporation (SSC) och Nordic Investment Bank (NIB) har tecknat ett låneavtal på 12 miljoner EUR för färdigställandet av en ny rymdhamn vid Esrange Space Center i Kiruna. Lånet ska användas till ny infrastruktur för tester av återanvändbara raketer samt förmåga att skjuta upp satelliter i omloppsbana under 2022, vilket då gör Esrange till den första uppskjutningsplatsen av detta slag inom EU.

Investeringen är en del av en omfattande modernisering av Esrange som har pågått sedan 2015, med tidigare investeringar på omkring 300 miljoner som finansierats gemensamt mellan regeringen och SSC. Det nya lånet ska användas till att slutföra bygget av en ny rymdhamn med ambitionen att sända upp en första satellit redan under 2022, något som stärker både Sveriges roll som framstående rymdnation samt det lokala näringslivet och akademin i Kiruna och Norrbotten.

– Detta är en viktig milstolpe som innebär att Sverige snart kan erbjuda modern infrastruktur till europeiska och internationella satellitägare som vill skjuta upp satelliter. Idag råder en global brist på sådana uppsändningsmöjligheter. Detta kommer att ha stor betydelse för framtida forskning, teknikutveckling och utökat internationellt samarbete – allt för att bidra till en hållbar utveckling av våra samhällen på jorden, säger Stefan Gardefjord, vd för SSC.

– Vi är glada över att kunna bidra till vårt medlemslands insatser för att skapa den första uppskjutningsplatsen för satelliter på den europeiska kontinenten. Genom att bredda utbudet av tjänster till satellitsektorn stärker projektet Sveriges konkurrenskraft, samtidigt som ny kapacitet kan erbjudas till den europeiska rymdindustrin, säger André Küüsvek, vd för NIB.

Satellitmarknaden utvecklas mycket snabbt och antalet satelliter beräknas öka från dagens 4 000 till mer än 10 000 under de närmaste åren. Förmågan att sända upp satelliter från svensk mark är också en målsättning som formuleras tydligt i regeringens rymdstrategi.

– En verksamhet med satellituppsändningar kommer utgöra ett viktigt bidrag till forskning och ökad kunskap om jorden och rymden. Det är centralt för flera verksamhetsområden, inte minst för viktiga insatser för klimat och miljö, sade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S), i samband med ett besök till Esrange i oktober 2020.

Investeringen omfattar slutförandet av en ny uppskjutningsanläggning med integrationshallar för raketer, renrum för satelliter, utbyggnad av planerade bränsleanläggningar, startramper och teknisk markutrustning samt vidareutveckling av tekniska stödsystem till Esrange kontrollcenter.

– Med mer än 50 års erfarenhet av att skjuta upp raketer och ballonger är Esrange Space Center redan en av de mest aktiva och mångsidiga uppskjutningsplatserna i världen. Och med den nya rymdhamnen blir Esrange troligtvis den första uppskjutningsplatsen på det europeiska kontinenten som kan erbjuda en plattform för rymdföretag att utveckla nästa generations raketteknologi och skjuta upp sina satelliter, säger Philip Påhlsson, projektledare för New Esrange.

Kontakt: Philip Ohlsson, tf kommunikationschef, +46 (0)70-721 70 26, philip.ohlsson@sscspace.com

Om SSC: Swedish Space Corporation, SSC, är ett statligt bolag som hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. SSC:s produkter och tjänster möjliggör framgångsrika rymdprojekt inom telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning, jordobservation och andra tillämpningar. Genom våra ca 550 engagerade medarbetare kan vi erbjuda specialistkompetens inom satellitkommunikation, raket- och ballongsystem, uppsändningstjänster och flygtesttjänster. Genom lokal närvaro på alla kontinenter kan vi hjälpa våra kunder med specifika lösningar inom rymdsystem, delsystem, instrument, teknik och tillhörande tjänster. www.sscspace.com, www.rymdkollen.se