• news.cision.com/
  • SSC/
  • Unibap och SSC inleder dialog om samarbete kring SpaceCloud™ molntjänster i rymden

Unibap och SSC inleder dialog om samarbete kring SpaceCloud™ molntjänster i rymden

Report this content

Unibap utvecklar SpaceCloud™ Services (USS) med stöd från europeiska rymdstyrelsen (ESA) och inleder nu diskussioner om utökade erbjudanden tillsammans med SSC (Swedish Space Corporation). SSC erbjuder världsomspännande satellitkommunikationstjänster till privata företag och myndigheter. Det avsedda strategiska samarbetet mellan Unibap och SSC öppnar affärsmöjligheter för nyckelfärdiga SpaceCloud™-lösningar för enskilda satelliter eller stora satellitkonstellationer med intelligent databearbetning och flexibel kommunikation. Genom SSC:s globala närvaro kan Unibap få en kraftigt utökad marknadsexponering samtidigt som SSC kan erbjuda utökade molntjänster med flexibilitet och högre produktförädling i sina tjänster.

Unibap och SSC kommer under hösten 2020 diskutera affärsmodeller och fördjupade samarbetsavtal samt utprova och verifiera gränssnitt och protokoll till SSC:s markstationer och markinfrastruktur. Unibap kommer inkludera samarbetet som en viktig pusselbit i det pågående och tidigare kommunicerade ESA InCubed-projektet för SpaceCloud Services och som en svensk strategisk del i planeringen för fortsättningsfasen med ESA för rymddemonstration.

SpaceCloud-kunder skulle genom ett samarbete erhålla en sömlös molntjänst fördelad optimalt efter aktuella behov i rymden, på jorden eller i kombinationer där rymd och markinfrastruktur samverkar. Företagen ser tillsammans stora affärsmöjligheter när gränserna mellan markbaserade tjänster och rymdtjänster öppnas upp. Samarbetet skulle även leda till en starkare svensk och europeisk strategisk position inom IoT och datadrivna affärsmodeller med Esrange i Kiruna som stort kommunikationsnav i SpaceCloud™. 

- Vi är entusiastiska för ett samarbete kring SpaceCloud med SSC för att kunna erbjuda nyckelfärdiga globala lösningar. Samarbetet skulle ta ombord-dataprocessing och satellitkommunikation till nästa nivå och möjliggör den fulla potentialen av molntjänster för rymdsystem, säger Fredrik Bruhn, VD vid Unibap.

- Fördelarna med detta initiativ är tydliga; molnlösningar är ett lovande innovationsområde som optimerar våra tjänster och möjliggör en bättre anpassning till våra kundbehov i rymden och på jorden eller i kombinationer där rymd och markinfrastruktur samverkar, säger Linda Lyckman, SVP Affärs- och teknikinnovation, SSC. 

Linda Lyckman, Head of Business & Technology Innovation, SSC, Tel +46 8 627 6217

SSC hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden till nytta för jorden. SSC:s tjänster möjliggör framgångsrika rymdprojekt inom telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning, jordobservation och andra tillämpningar.

Genom våra 500 engagerade medarbetare kan vi erbjuda specialistkompetens inom satellitkommunikation, raket- och ballongsystem och uppsändningstjänster. Genom lokal närvaro på alla kontinenter kan vi hjälpa våra kunder med specifika lösningar inom rymdsystem, delsystem, instrument, teknik och tillhörande tjänster.

Över 40 års erfarenhet gör SSC till ett av de mest erfarna och etablerade rymdföretagen i världen.

Vi hjälper våra kunder att få ny förståelse för de potentiella resurser som rymden erbjuder likväl som att utnyttja rymden till nytta för jorden.

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är entusiastiska för samarbetet kring SpaceCloud med SSC för att kunna erbjuda nyckelfärdiga globala lösningar. Samarbetet tar ombord-dataprocessing och satellitkommunikation till nästa nivå och möjliggör den fulla potentialen av molntjänster för rymdsystem.
Fredrik Bruhn, VD vid Unibap.
Fördelarna med detta initiativ är tydliga; molnlösningar är ett lovande innovationsområde som optimerar våra tjänster och möjliggör en bättre anpassning till våra kundbehov i rymden ochpå jorden eller i kombinationer där rymd och markinfrastruktur samverkar.
Linda Lyckman, SVP Affärs- och teknikinnovation, SSC