Clas Ohlson och SSF Stöldskyddsföreningen i samarbete om DNA-märkning

Clas Ohlson har beslutat att ta in SSF Stöldskyddsföreningens DNA-märkning i sortimentet från och med hösten 2014 för att erbjuda marknaden ett modernt stöldskydd.

- Vi märkte att kunderna började fråga efter produkten i butik och det är naturligt för oss att samarbeta med SSF Stöldskyddsföreningen som har ett starkt och trovärdigt varumärke, säger Peter Olsson, produktchef, Clas Ohlson.

DNA-märkning används för att stöldskyddsmärka värdesaker och möjliggör spårning av föremålens ägare. Märkningen verkar också avskräckande eftersom märkta föremål är svårare att sälja vidare.

- Vi ser samarbetet med Clas Ohlson som ett sätt att göra produkten än mer tillgänglig för marknaden genom en väl etablerad kedja. Tester i engelska provområden visar att DNA-märkning minskar inbrott och stöld med upp till 83 % och detta ligger helt i linje med vår strävan att bidra till ett tryggare samhälle och förebygga brott, säger Annika Brändström, vd på SSF Stöldskyddsföreningen.

SSF DNA-märkning innehåller den senaste och mest avancerade tekniken av stöldskyddsmärkning med ett internationellt sökområde. Märkningen innehåller unik DNA och mikropunkter som möjliggör direktspårning av ägaren när polisen påträffar föremålet. Märkningen är i princip omöjlig för tjuven att avlägsna helt, då minsta partikel av blandningen innehåller en fullständig DNA-kod. Ägaren tillföremålen registreras i nationella och internationella databaser.

SSF Stöldskyddsföreningen och Clas Ohlson har en gemensam ambition om att utveckla samarbetet framöver då bägge parter har en grundfilosofi som bygger på ett samhälleligt ansvarstagande.

Produkten erbjuds i nuläget i Clas Ohlsons webbutik men kommer med start i höst även att säljas i butik.

För mer information kontakta:

Annika Brändström, vd, SSF Stöldskyddsföreningen, 0709-81 65 73 

Peter Olsson, produktchef, Clas Ohlson, 0274-26 41 64

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som förebygger brott och verkar för ett tryggare samhälle i samverkan med bland annat polis och försäkringsbolag. SSF har arbetat med säkerhetsfrågor och oberoende kostnadsfri rådgivning sedan 1934. Överskottet från verksamheten återinvesteras i ideella projekt för att öka tryggheten i samhället. Exempel på detta är att överskottet från försäljningen av DNA-märkning bland annat finansierat UV-lampor till polisen samt ett forskningsprojekt för uppföljning av brottsutvecklingen i DNA-märkta områden.  Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, har en omsättning om cirka 6,8 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com

Taggar:

Om oss

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som förebygger brott och verkar för ett tryggare samhälle i samverkan med bland annat polis och försäkringsbolag. Vi har arbetat med säkerhetsfrågor och oberoende kostnadsfri rådgivning sedan 1934. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideella projekt för att öka tryggheten i samhället. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vi märkte att kunderna började fråga efter produkten i butik och det är naturligt för oss att samarbeta med SSF Stöldskyddsföreningen som har ett starkt och trovärdigt varumärke.
Peter Olsson, produktchef, Clas Ohlson
- Vi ser samarbetet med Clas Ohlson som ett sätt att göra produkten än mer tillgänglig för marknaden genom en väl etablerad kedja. Tester i engelska provområden visar att DNA-märkning minskar inbrott och stöld med upp till 83 % och detta ligger helt i linje med vår strävan att bidra till ett tryggare samhälle och förebygga brott.
Annika Brändström, vd på SSF Stöldskyddsföreningen