Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2020-07-29

Report this content

SStar Gold Resources AB (publ) (”Bolaget”) har hållit Extra Bolagsstämma i Stockholm den 29 juli 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Bolagsstämmans beslut:
Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att § 14 i Bolagsordningen tas bort i sin helhet och att Avstämingsförbehållet därmed är borttagen ur bolagsordningen.

Kommuniké från Första Kontrollstämma 2020-07-29
SStar Gold Resources AB (publ) (”Bolaget”) har hållit Första Kontrollstämma i Stockholm den 29 juli 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Bolagsstämmans beslut:
Bolagsstämman beslöt att bolaget ej skall försättas i likvidation då den framlagda Kontrollbalabsräkningen per 3 juni 2020 visar att bolagets aktiekapital är intakt.

För ytterligare information
Karl-Axel Waplan; CEO mobil +46 705 104 239

Om SStar Gold Resources AB (publ)
SStar Gold Resources AB (publ) är det svenska moderbolaget till det ryska dotterbolaget genom vilket SStar Gold-strategin ska genomföras:

  • Att bygga en portfölj av prospekterings - och exploateringslicenser i Trans - Baikal - regionen i Sibirien, Ryssland
  • Fokus ligger på att kombinera licenser som var och en kan vara för små för att vara genomförbara och lönsamma men kombinerade och med effektiv logistisk och kombinerade resurser kommer att säkerställa långsiktig lönsamhet
  • Att planera och utveckla gruvverksamheten på de licensierade licenserna
  • Att fortsätta förvärva licenser för att bygga ett långsiktigt genomförbart guldgruvbolag i Trans Baikal-regionen

Taggar:

Dokument & länkar