SStar Gold Resources AB (publ) bildar sin nya styrelse och ger en uppdatering avseende affärsverksamheten och senaste nyemissionen.

Report this content

Det svenska bolaget SStar Gold Resources AB (publ) har nu utsett en ny styrelse och koncernchef för sin verksamhet. Karl-Axel Waplan har utsetts till VD. Han har arbetat med gruvindustrin i Sverige och internationellt under hela sin karriär. Styrelsen består av fyra medlemmar, alla med lång erfarenhet av internationell verksamhet samt finansiering och relaterade frågor: Bruno Horn Styrelseordförande, som bor i Lugano, Schweiz, Karl-Axel Waplan, medlem och verkställande direktör, bosatt i Stockholm, Sverige, Anders Årling, medlem, bosatt i Stockholm, Sverige och Simon Carse, styrelseledamot, bosatt i London, England.

Den nya styrelsen och ledningen i Sverige och Ryssland har startat en översyn av de pågående verksamheterna samt att fastställa planerna för nästa steg i utvecklingen av bolaget. Bolaget utvärderar för närvarande ett antal intressanta licenser som kommer att finnas tillgängliga inom kort genom auktioner eller möjliga förvärv för bolaget. Styrelsen och ledningen ser en rad goda möjligheter att bygga en stark licensportfölj i Trans Bajkal-regionen i enlighet med företagets definierade strategi.

Ett delresultat av översynen är en uppdaterad due diligence-rapport för Kadara-projektet. Projektet var ursprungligen planerat att förvärvas av bolaget, men efter flera olika frågor som uppstod under granskningsprocessen förvärvades inte licenserna.

Guldbrytning i Ryssland är en av de mest kostnadseffektiva i världen på grund av betyg och enkel tillgång till malmen. Även om guldpriserna skulle minska med 50 procent, är det troligt att många gruvor i regionen fortfarande skulle vara lönsamma.

Ledningen ser stor potential i bolaget. Det aktuella området har undersökts på ett omfattande sätt under 80 år där informationen finns tillgänglig för licensinnehavarna. En ytterligare viktig fördel för denna region är den utvecklade infrastrukturen. Ytterligare fördelar för guldbrytning i regionen är det faktum att guld ligger nära ytan och därför inte dyrt att bryta.

”Kostnaden för guldmineralisering i Ryssland, Trans Bajkal-regionen, ligger runt 650 US-dollar per Troy-Ounce, medan guldpriset idag är ungefär 1.300 dollar per Troy-Ounce", säger Bruno Horn, styrelseordförande i SStar Gold Resources AB .

Bolaget har nyligen genomfört en mindre emission av aktier om 1 Mkr SEK. Huvudaktieägaren Bruno Horn har också åtagit sig att investera ytterligare 4 miljoner kronor i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:
Karl-Axel Waplan, VD SStar Gold, Tel. + 46 (0) 70-510 42 39, karl-axel@waplan.se
Om SStar Gold Resources AB (publ)
SStar Gold Resources AB (publ) är det svenska moderbolaget till det ryska dotterbolaget genom vilket SStar Gold-strategin ska genomföras:

• Att bygga en portfölj av prospekterings - och exploateringslicenser i Trans - Bajkal - regionen i Sibirien, Ryssland
• Fokus ligger på att kombinera licenser som var och en inte kan vara tillräckliga för att vara genomförbara och lönsamma men kombinerade och med effektiv logistisk och gemensamma resurser kan man säkerställa långsiktig lönsamhet
• Att planera och utveckla gruvverksamheten av de licensierade prospeketen
• Att fortsätta förvärva licenser för att bygga ett långsiktigt genomförbart guldgruvföretag i Trans-Bajkal regionen


SStar Gold Resources AB (publ.) planerar att ansöka om notering på NASDAQ, First North i Stockholm under 2019. Mer information finns på www.sstargold.se.

SStar Gold Resources AB (publ) är det svenska moderbolaget till det ryska dotterbolaget genom vilket SStar Gold-strategin ska genomföras:

• Att bygga en portfölj av prospekterings - och exploateringslicenser i Trans - Bajkal - regionen i Sibirien, Ryssland
• Fokus ligger på att kombinera licenser som var och en inte kan vara tillräckliga  för att vara genomförbara och lönsamma men kombinerade och med effektiv logistisk och gemensamma resurser kan man säkerställa långsiktig lönsamhet
• Att planera och utveckla gruvverksamheten av de licensierade prospeketen
• Att fortsätta förvärva licenser för att bygga ett långsiktigt genomförbart guldgruvföretag i Trans-Bajkal regionen


SStar Gold Resources AB (publ.) planerar att ansöka om notering på NASDAQ, First North i Stockholm under 2019. Mer information finns på www.sstargold.se.

Taggar:

Dokument & länkar