SStar Gold Resources har förvävat gruvlicens i Ryssland

Report this content

SStar Gold Resources AB (publ) styrelse informerar om ett framgångsrikt deltagande i en auktion och ger en uppdatering avseende genomgången av den pågående verksamheten som initierades av den nya styrelsen som tillträdde den 12 januari 2019.

Det ryska dotterbolaget i Moskva, SStar Trade Gold LLC ("SSTG"), vilket startades i slutet av 2018 har från representationskontoret i Chita (Zabaykal-huvudstadsregionen) framgångsrikt säkrat en gruvlicens vid en stats auktion i maj 2019. Detta har gett bolaget gruvrättigheter avseende alluvialguld på ett område i Kadarinsky (Zabaykal-regionen, Mogochincky-distriktet).

Enligt TKZ (ett företag som specialiserat sig på geologiska rapporter som ackrediterats av den ryska regeringen) finns utvinningsbara reserver på upp till 59 kg guld. Ytterligare geologiska undersökningar planeras under de närmaste 18-24 månaderna för att bestämma möjligheten för storskalig alluvialbrytning vid Kadarinsky-området.

Bolaget planerar att vidareutveckla sin strategi för att bygga en portfölj av guldgruvtillgångar i Trans Bajkal-regionen och fortsätter att utvärdera ytterligare regeringsregistrerade licenser när de är tillgängliga.

För att säkerställa att bolaget uppnår detta mål före noteringen av sina aktier på lämpligt lista i Stockholm har styrelsen fastställt att det för företagets bästa inte är troligt att noteringsprocessen inleds före 2021.

Bruno Horn                   Karl-Axel Waplan

Ordförande                   VD

Om SStar Gold Resources AB (publ) 


SStar Gold Resources AB (publ) är det svenska moderbolaget till det ryska dotterbolaget genom vilket SStar Gold-strategin ska genomföras:

  •        Att bygga en portfölj av prospekterings - och exploateringslicenser i Trans - Baikal - regionen i Sibirien, Ryssland
  •        Fokus ligger på att kombinera licenser som var och en kan vara för små för att vara genomförbara och lönsamma men kombinerade och med effektiv logistisk och kombinerade resurser kommer att säkerställa långsiktig lönsamhet
  •        Att planera och utveckla gruvverksamheten på de licensierade licenserna
  •        Att fortsätta förvärva licenser för att bygga ett långsiktigt genomförbart guldgruvbolag i Trans Baikal-regionen

För mer information, kontakta:                                                                                                         

Karl-Axel Waplan, VD  SStar Gold, Tel. + 46 (0) 70-510 42 39, info@sstargold.se

Dokument & länkar