St1 storsatsar på grön energi med planering av ny produktionsanläggning för förnybar diesel i Göteborg

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Den största delen av bolagets vinst går till investeringar i grön energi, inte bara inom avancerade biodrivmedel utan även till exempel vindkraft och geotermisk energi.

Nu storsatsar bolaget genom undertecknandet om framtagandet av ett konstruktionspaket och licensavtal med Haldor Topsoe för en förnybar dieselproduktionsenhet, som skall integreras med St1-raffinaderiet i Göteborg och vara i gång 2020. 

Byggandet av anläggningen kommer att bli föremål för ett slutligt investeringsbeslut efter färdigställandet av konstruktionen och nödvändigt miljötillstånd våren 2018.

St1 tillkännagav en investering på 400 miljoner kronor i en vätgasenhet vid raffinaderiet i juli. Denna representerar det första steget i den förnybara dieselproduktionen, med ett mål på en årlig kapacitet av 200 000 ton i förnybar diesel.

St1 har ett starkt fokus på förnybar energi

"De nordiska länderna där St1 verkar har världens mest ambitiösa mål för förnybara bränslen. Det är därför logiskt att vi investerar i förnybar dieselproduktion på vårt raffinaderi. Den kommande EU-lagstiftningen, särskilt när det gäller råvaror, bidrar dock till en politisk osäkerhet vilket gör investeringsbeslutet mycket svårt. En flexibel råmaterialbas är därför det enda möjliga alternativet för oss i vår planering. Målet är att leverera hållbara, högkvalitativa transportbränslen för dagens och framtida fordonsflottor”, säger Hilde Wahl, VD för St1 Sverige.

St1 fortsätter även att utveckla nya avancerade etanolproduktionstekniker med starkt fokus på ligno-cellulosa råvaror. Den första Cellunolix®-fabriken för att tillverka avancerad etanol från sågspån är i gång i Kajaani, Finland. Företaget söker också nya platser för nya Cellunolix®-fabriker i Norden. En avsiktsförklaring undertecknades, till exempel, 2016 för en anläggning i industriområdet Follum i Hønefoss. St1 driver redan fem mindre etanolfabriker som producerar avancerad avfallsbaserad etanol för transport, med bioavfall som råmaterial. Ytterligare en etanolanläggning är integrerad med St1-raffinaderiet i Göteborg med en kapacitet på fem miljoner liter etanol om året, med 20 000 ton bakverk som råvara.

"Förnybar dieselproduktion i Sverige kompletterar vårt engagemang för att minska fossila CO2-utsläpp, allt i enlighet med vår vision. Vi gör fortfarande de största vinsterna på fossila drivmedel, men det gör det möjligt för oss att satsa på flera fronter och att utveckla innovativ förnybar energi så som avancerade biodrivmedel, geotermisk värme och vindkraft, säger Kim Wiio, VD för St1 Nordic.


För ytterligare information kontakta:

Hilde Wahl, VD, St1 Sverige AB, tel. +46 855 548 560

Kim Wiio, VD, St1 Nordic Oy, tel. +358 105 5711

St1 är ett nordiskt energibolag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. St1 bedriver forskning och utveckling kring energilösningar som är såväl ekonomiskt lönsamma som miljömässigt hållbara. St1 består av två systergrupper; St1 Nordic och St1 Group. St1 Nordics fokus är bränslemarknaden i Finland, Sverige och Norge, samt att skapa nya möjligheter inom förnybar energi, som exempelvis avfallsbaserade avancerade etanolbränslen och industriell vindkraft. Företaget har 1400 stycken St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 Group fokuserar på oljeraffinering. Bolaget har idag huvudkontor i Helsingfors och 700 anställda i Finland, Sverige och Norge. St1 Group planeras fusionera med St1 Nordic den 31 december 2017.

www.st1.eu
www.st1.se
www.st1.fi
www.st1.no 

Taggar:

St1

Dokument & länkar