Premiär för Klaffa - ett nytt urvalsinstrument vid rekrytering

Göteborgs-Posten och Sydsvenskan lanserar nu Klaffa tillsammans med 40 övriga morgontidningar inom nätverket Citygate och Lokus Jobb. Klaffa är ett helt unikt urvalsverktyg för företag som snabbt vill hitta rätt person till rätt jobb.

Klaffa värderar den så kallade funktionella kompetensen. Det vill säga en persons faktiska förmåga att lösa vissa givna arbetsuppgifter och situationer – därefter gör Klaffa en relevant rangordning av sökande till en tjänst. Den formella kompetensen tar Klaffa hänsyn till via det CV som den sökande bifogar. Rent praktiskt går det till så här: 1. Uppdragsgivaren gör en kravprofil med de kriterier som är viktiga för den tjänst man vill tillsätta. 2. Sökande till tjänsten fyller i en enkät via Internet, (uppgifterna behandlas konfidentiellt). 3. Verktyget mäter och visar de arbetssökandes funktionella kompetens. 4. Klaffa matchar kravprofilen med de sökandes kompetensprofil. 5. Företaget får slutligen en rangordnad lista med alla sökande. – Med Klaffa kommer företag som ska rekrytera att både spara tid och få större träffsäkerhet vid tillsättandet av tjänster, säger Bertil Mårdberg, konsult, tidigare professor i psykometri vid Bergens universitet och forskningschef vid FOA. Han har tillsammans med ek dok Henrik Hansson, psykolog Pierre de Flon samt beteendevetaren Magnus Antilla varit med och utvecklat Klaffa. Klaffa lanseras för att de som platsannonserar via morgonpress skall få en snabbare rekryteringsprocess med större träffsäkerhet. Detta är efterfrågat bland annonsörerna eftersom en platsannons i morgonpressen ofta genererar många sökande. Många kvalificerade sökande är utmärkt, men det innebär också att rekryteringsprocessen blir mer krävande. Samtidigt berättar ett CV sällan om en persons egentliga förmåga att hantera uppkomna situationer. Med Klaffa får företagen ett kvalificerat instrument för urvalsprocessen som gör det lättare att rangordna de sökande i samband med en rekrytering. Under lanseringsperioden får alla företag som väljer att annonsera ut nya tjänster i tidningen möjlighet att pröva Klaffa genom att kontakta Göteborgs-Posten, Sydsvenskan eller någon av de 40 övriga dagstidningar som ingår i nätverket Citygate och Lokus Jobb.

Dokument & länkar