Landstingspolitikerna: - Samla alla parter efter valet för att lösa kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden/Värtahamnen

Såväl östlig förbindelse som Spårväg Citys förlängning till Värtahamnen och Ropsten diskuterades när landstingspolitikerna debatterade kollektivtrafik i valrörelsens enda valdebatt till sjöss – ”Sjöslaget om kollektivtrafiken”.

På torsdagskvällen hade Stadsutvecklarna i Värtahamnen bjudit in till valrörelsens första debatt om trafikfrågorna och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Debatten mellan landstingets mest framträdande trafikpolitiker ägde rum på M/S Soya III på väg från Nybrokajen till Stockholms nya stora exploateringsområde i Värtahamnen. Kristina Alvendal från Stadsutvecklarna i Värtahamnen modererade.

Under debatten framkom att trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) efter höstens val ämnar bjuda in berörda parter till diskussion om hur kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen ska lösas. Samtliga partier i debatten ställde sig bakom förslaget.

- Jag tycker det var tydliga signaler i debatten om att landstingspolitiker från båda sidor vill satsa på kollektivtrafiken till Värtahamnen under nästa mandatperiod. Dessutom är allianspartierna för första gången någonsin helt eniga om att östlig förbindelse ska bli verklighet. Det är också en god nyhet för oss som utvecklar den nya stadsdelen här i Värtan, säger Kristina Alvendal som företräder Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Debatten kan från och med idag fredag, ses i sin helhet på Stadsutvecklarna i Värtahamnens Facebook-sida https://www.facebook.com/stadsutvecklarnaivartahamnen/

För mer information och kommentarer kontakta

Kristina Alvendal
Stadsutvecklarna i Värtahamnen
Tfn: 073-3508918
E-post: kristina.alvendal@bonnierfastigheter.se

Kristina Alvendal
Stadsutvecklarna i Värtahamnen
Tfn: 073-3508918 
E-post: kristina.alvendal@bonnierfastigheter.se

Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB är bolaget som utvecklar innerstadens nyaste stadsdel. I Värtahamnen fylls de gamla hamnmiljöerna med nya byggnader, verksamheter, människor och aktiviteter. Den nya stadsdelen kommer även i framtiden att anlöpas av kryssningsfartyg med miljontals passagerare varje år och hamnens närvaro kommer att ta plats i stadsbilden.  När Vision Värtahamnen förverkligats finns 10 000 arbetsplatser och 5 000 boende i området.

Taggar: