Lennart Hörling blir ny styrelseordförande i Stampen AB

Vid årsstämman i Stampen AB den 5 maj utsågs Lennart Hörling till ny styrelseordförande i bolagets styrelse. Han efterträder Lennart Ohlsson-Leijon, som under året fyller 70 år och aktualiserat frågan om att lämna styrelsen, vilket han nu gör efter 24 år, varav 14 år som ordförande.

Lennart Ohlsson-Leijon har varit en tongivande och väsentlig del av Stampens historia och har genom ett konsekvent och tydligt ordförandeskap varit med om att driva igenom en rad stora förändringar för Stampen, vilka också påverkat det svenska medielandskapet. Lennart Ohlsson-Leijon fick förra året den prestigefyllda utmärkelsen Guldklubban för sitt framgångsrika ordförandeskap. Under Lennart Ohlsson-Leijons tid som ordförande i Stampen har bolaget gått från en omsättning på 827 miljoner kronor till drygt 5 miljarder kronor. Lennart Hörling, som valdes in i Stampen AB:s styrelse 2009, är idag verkställande direktör för en av Sveriges mest framgångsrika landsortstidningar, Nya Lidköpings-Tidningen, NLT, samt Lidköpingspress. Lennart Hörling har en mångårig förankring i branschen, en bred publicistisk kompetens och stor kommersiell erfarenhet, bl. a som ordförande i fristående Sparbanken Lidköping. Stampen och NLT har sedan många år ett starkt samarbete. 1997 förvärvade Stampen och NLT, Bohusläningen. NLT deltog aktivt i bildandet av distributionsbolaget VTD samt tryckerikoncernen V-TAB. NLT och Stampen var viktiga pådrivande krafter vid bildandet av Tidningsaktiebolaget Promedia i Mellansverige AB, som bland annat ger ut Nerikes Allehanda och VLT. NLT är också, tillsammans med Stampen, delägare i Mediabolaget Västkusten, som bl. a ger ut de fyra västkusttidningarna Bohusläningen, TTELA, Hallands Nyheter samt Hallandsposten. – Lennart Ohlsson-Leijon har haft en stor betydelse för Stampen och för tidningsbranschen som helhet. Jag är mycket tacksam för Lennarts engagemang och hängivenhet under många år. Han har gjort en enastående insats. När Lennart Ohlsson-Leijon nu valt att avgå är jag glad att vi i Lennart Hörling får ännu en mycket skicklig ordförande, som genom sin erfarenhet och stora kompetens har mycket att tillföra vår styrelse och koncern, säger Stampens huvudägare Peter Hjörne.

Taggar:

Om oss

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com

Dokument & länkar