Marknadsmeddelande 189/18 – Information om företrädesemission i Star Vault AB

Den 15 augusti 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (STVA B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 augusti 2018.

För sju (7) befintliga aktier erhålls två (2) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, serie B, för 0,29 SEK (2:7 á 0,29 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 21 augusti 2018 till och med den 31 augusti 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 21 augusti 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 21 augusti 2018 till och med den 4 september 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: STVA TR B
ISIN-kod: SE0011613736
Orderbok-ID: 4HLD
CFI: RSSXXR
FISN: STARVAULT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 21 augusti 2018
Sista handelsdag: 31 augusti 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: STVA BTA B
ISIN-kod: SE0011613744
Orderbok-ID: 4HLC
CFI: ESNUFR
FISN: STARVAULT/SH B
Handelsperiod: 21 augusti 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 15 augusti 2018.

Stockholm den 13 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.