Marknadsmeddelande 36/19 – Information om företrädesemission i Star Vault AB

Förutsatt godkännande på den extra bolagsstämman den 13 februari 2019 kommer sista dag för handel i bolagets aktie (STVA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen vara den 13 februari 2019. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 14 februari 2019.

För en (1) befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt, berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,06 SEK (2:1 á 0,06 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 19 februari 2019 till och med den 1 mars 2019.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 19 februari 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 februari 2019 till och med den 5 mars 2019.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: STVA TR B
ISIN-kod: E0012257855
Orderbok-ID: 4YPP
CFI: RSSXXR
FISN: STARVAULT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 19 februari 2019
Sista handelsdag 1 mars 2019
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #:
A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: STVA BTA B
ISIN-kod: SE0012257863
Orderbok-ID: 4YPN

CFI: ESNUFR
FISN: STARVAULT/SH B
Handelsperiod: 19 februari 2019
fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #:
A (Other instruments) 

Stockholm den 8 februari 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.