Star Vault AB: Sista dag för handel med BTA 2020-06-08

PRESSMEDDELANDE

2020-06-02

Star Vault AB: Sista dag för handel med BTA 2020-06-08

Den nyligen genomförda företrädesemissionen i Star Vault AB (publ) (”Bolaget”), där även allmänheten bjöds in att teckna aktier, har nu registrerats i sin helhet hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 8 juni 2020 med stoppdag i Euroclear således den 10 juni 2020. Genom emissionen nyemitterades 77 563 590 aktier, vilka beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 12 juni 2020. Efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket har Bolagets aktiekapital ökat med 775 635,90 kr till 2 877 543,60 kr fördelat över 287 754 360 aktier, varav 1 666 666 ej listade A-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, VD och styrelseledamot
E-post: 
ir@starvault.se 
Hemsida: 
www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar