Beslutsunderlag för extrastämman, 9:e september 2016, i Starbreeze finns nu tillgängliga

Report this content
These corporate news are only available in Swedish

Beslutsunderlag inför extrastämman 2016 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida.

Starbreeze håller extrastämma fredagen den 9 september 2016 klockan 10:00 på Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. Se mer information i kallelsen till årsstämman i Starbreeze AB (publ) 2016-09-09

Beslutsunderlag:  Punkt 7 -  Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel  Punkt 8 - Styrelsens förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen  Styrelsens och revisorns redogörelser enligt 15 kap  8 § aktiebolagslagen

Taggar:

Prenumerera

Media

Media