Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Report this content

STOCKHOLM (30 september 2019) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 
55 600 och antalet A-aktier minskade med samma antal under september till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 500 400. 

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under september 2019 omvandlades 55 600 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 september 2019 uppgår Starbreeze aktiekapital till 6 587 357 kronor, fördelat på sammanlagt 329 367 849 aktier, varav 53 342 077 A-aktier och 276 025 772 B-aktier. Antalet röster uppgår till 809 446 542.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 19.00 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com

Prenumerera

Dokument & länkar