Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Report this content

STOCKHOLM (31 juli 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 715 333 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 6 437 997. 

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under juli 2020 omvandlades 715 333 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 31 juli 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 84 729 084 A-aktier och 277 575 549 B-aktier. Antalet röster uppgår till 1 124 866 389.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 12.30 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com