Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Report this content

STOCKHOLM, 29 oktober 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med
2 220 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 19 980.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under oktober 2021 omvandlades 2 220 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 31 oktober 2021 uppgår Starbreeze aktiekapital till 14 492 185 kronor, fördelat på sammanlagt 724 609 266 aktier, varav 166 371 768 A-aktier och 558 237 498 B-aktier. Antalet röster uppgår till 2 221 955 178.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 14.00 CET