Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

Report this content

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Syftet med omvandlingsprogrammet är att på sikt endast ha ett utgivet aktieslag i serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget, men påverkar inte ägares andel i kapital. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att månadsvis offentliggöra uppgifter om eventuella ändringar.

Under innevarande månad har, på aktieägares begäran, 102 188 848 aktier av serie A omvandlats till samma antal aktier av serie B. Det totala antalet röster i Starbreeze uppgår därefter till 2 821 541 554.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter omvandlingen uppgår till 1 476 762 040 aktier, varav 149 419 946 A-aktier och 1 327 342 094 B-aktier.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 14.30 CEST.

 

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.starbreeze.com.