Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

Report this content

STOCKHOLM – Extra bolagsstämman i Starbreeze AB (publ) (”Bolaget”) hölls idag den 13 januari 2020 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkor för Bolagets utestående konvertibellån.

Ändring av villkor för konvertibellån

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att ändra villkoren för konvertibellånet om 215 MSEK. Innehavaren av konvertibellånet, Smilegate Holdings Inc., har samtyckt till att konvertibelvillkoren ändras i enlighet med vad som beslutats. 

I huvuddrag innebär villkorsändringen att konvertibelns förfallodag senareläggs från februari 2020 till december 2024 och konverteringskursen för konvertibeln fastställs till 2,25 kronor per aktie. Den justerade konverteringskursen har av styrelsen föreslagits efter samråd med större aktieägare i Starbreeze AB. 

De justerade villkoren finns tillgängliga i sin helhet på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Torgny Hellström, Styrelseordförande
Tel: +46(0)8-209 208, email: torgny.hellstrom@starbreeze.com

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020 kl.15:20 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com