Mike Gamble och Thomas Lindgren föreslås till Starbreeze styrelse

Report this content

Inför årsstämman 2021 i Starbreeze (”Starbreeze”) offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Starbreeze valberedning föreslår att årsstämman den 12 maj 2021 väljer Mike Gamble och Thomas Lindgren till nya styrelseledamöter.

Mike Gamble, född 1964, har en lång erfarenhet av att leda organisationer inom spelindustrin bland annat från Epic Games där han verkat i många år, senast som Head of Game Licensing EMEA. Mike Gamble innehar titeln som hedersdoktor vid Staffordshire University för sina insatser inom spelindustrin.

Thomas Lindgren, född 1971, har en lång erfarenhet av att leda spelbolag och har bland annat varit arbetande styrelseordförande på Fatshark AB, Goodbye Kansas Game Invest samt även VD och styrelseordförande på Glorious Games Group AB (fd Stardoll AB). Thomas är för närvarande arbetande styrelseordförande i Wanderword samt styrelseledamot i Ecobloom och Rahms städ AB.

Valberedningen föreslår omval av Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Anna Lagerborg och Kerstin Sundberg. Torgny Hellström föreslås till styrelsens ordförande. Tobias Sjögren har utsetts till ordinarie VD i Starbreeze den 23 mars 2021 och därför avböjt omval.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare. Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, styrelseordförande Starbreeze
+46 (0) 733 45 13 00, email:
torgny.hellstrom@starbreeze.com

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com