Starbreeze begär förlängd rekonstruktionsperiod

Report this content

STOCKHOLM (30 augusti, 2019– Starbreeze har idag skickat in en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod. 

Den 3:e december 2018 meddelades att Starbreeze moderbolag Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag ansökt om företagsrekonstruktion, där Stockholms tingsrätt biföll ansökan samma dag och utsåg Lars Söderqvist från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm som rekonstruktör. 

På borgenärsmötet den 21:a december 2018 beviljade Stockholms tingsrätt fortsatt rekonstruktion fram tills den 3:e mars 2019. Vid tingsrättsförhandlingen tillstyrkte de största externa borgenärerna fortsatt rekonstruktion. En borgenärskommitté i Starbreeze AB (publ) har av Stockholms tingsrätt utsetts, i vilken Magdalena Berg, i egenskap av företrädare av Smilegate Holdings Inc. och Martin Wigforss, i egenskap av företrädare för Nordea Bank Abp. Filial i Sverige, ingår.

Rekonstruktionsperioden har förlängts två gånger tidigare, sammanlagt för perioden 3:e mars – 3:e september 2019. 

Bolaget har nu skickat in en begäran om att företagsrekonstruktionerna i respektive bolag förlängs med ytterligare tre månader. Rekonstruktören stödjer begäran. 

I enlighet med rekonstruktionsplanen ska Starbreeze fokusera på sin kärnverksamhet spelutveckling. 

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication

Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e augusti 2019 kl. 17:20 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com

Prenumerera

Dokument & länkar