Starbreeze godkänt för notering på Nasdaq Stockholm

Report this content

STOCKHOLM (22 september, 2017) Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Starbreeze aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att vissa villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Bolaget bedömer att villkoren kommer att vara uppfyllda första dagen för handel på Nasdaq Stockholm, som är beräknad till den 2 oktober 2017. Sista dag för handel på First North Premier är beräknad till den 29 september 2017. 

”Noteringen på Nasdaq Stockholm är en viktig milstolpe för Starbreeze och ett resultat av ett målmedvetet arbete. Starbreeze har gjort en fantastisk resa sedan 2014 då vi noterades på First North Premier. Från att tidigare enbart agerat som utvecklare på uppdrag av externa spelförläggare, äger vi nu själva vår interna produktutveckling och har en framgångsrik förlagsverksamhet där vi förlägger externt utvecklade spel för att bredda portföljen. Dessutom har verksamheten vidare utökats genom satsningar inom Virtual Reality (VR)-segmentet, med både utveckling av StarVR:s headset och genom att ta en position inom marknaden för destinationsbaserad VR. Starbreeze är idag väl positionerat för att fortsätta utvecklingen mot att bli en ledande aktör inom den globala underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass”, säger Starbreeze vd Bo Andersson Klint.

Styrelsen och Bolagets ledning anser att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling. En notering anses attrahera en bredare grupp investerare och ge bättre förutsättningar för att öka kännedomen om Bolaget och dess produkter samt stärka Starbreeze varumärke ytterligare. En notering kommer även att ge Starbreeze bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna med dess institutionella investerare, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Bolagets ledning anser även att en notering av Bolagets aktier blir en kvalitetsstämpel för Starbreeze som kan ha positiv effekt på relationen gentemot kunder, leverantörer och samarbetsparter och på sikt skapa framtida mervärden för aktieägare.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktierna kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, STAR A och STAR B respektive SE007158928 och SE0005992831.

Ett prospekt för noteringen är beräknat att offentliggöras den 29 september 2017 och publiceras på webbplatsen starbreeze.com. 

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 07:30 CET. 

Om Starbreeze
Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games med egen spelutveckling, Publishing med förlagsverksamhet och VR Tech med teknikutveckling som bland annat innefattar satsningen StarVR. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. För mer information, besök starbreeze.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar